Yazdır

YALOVA DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa satışı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495045
Şehir : Yalova / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 26.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 13.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : Arsa satışı
İhale Kayıt No : 2886
İhale Türü : Satış
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

YALOVA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

1) Aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile, hizasında belirtilen tarih ve saatte Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak komisyonca Milli Emlak Müdürü Makam Odasında yapılacaktır.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; Geçici teminatı yatırmaları; Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: (1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 2) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (geçici teminat mektuplarının şekil ve içerisinin 2886 sayılı Kanunun 27.maddesi ve Devlet İhaleleri Genelgelerinde belirtilen şartları, (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması,

-Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri, Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

3) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Yalova Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.yalovadefterdarligi.gov.tr adresinden görülebilir. İlan olunur.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA

İLİ

MAHALLE/KÖYÜ

ADA

PARSEL

Y.ÖLÇÜMÜ

HAZİNE HİSSESİ

VASFI

İMAR DURUMU

MUHAMMEN

BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE TARİHİ/SAATİ

1

Yalova

Gaziosmanpaşa Mh.

1066

1

1.588,29m2

Tam

Arsa

Kreş Alanı

715.000,00TL

71.500,00TL

13.12.2016

10:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR