İNEGÖL MALMÜDÜRLÜĞÜ

Arsa satışı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00450982
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

OKUR 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
OKUR 21.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2886
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Araç satışı
İhale Tarihi
:
01.11.2016 09:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İNEGÖL MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

No

Taşınmaz No

İli

İlçesi

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Payı (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

16080105565

Bursa

İnegöl

Bayramşah

H23D14D

134

1

5.259,67

Tam

Ham Toprak

Tarım Alanı

29.000,00

5.800,00

1.11.2016

09:00

2

16080100024

Bursa

İnegöl

Kemalpaşa

16

145

15

90.09

Tam

Bahçeli Ahşap Ev

Konut alanı

123.000.00

24.600,00

1.11.2016

09:30

3

16080100276

Bursa

İnegöl

Kurşunlu

H23d24a4a

117

129

2.698,89

Tam

Tarla

Konut alanı

135.000,00

27.000,00

1.11.2016

10:00

4

16080101514

Bursa

İnegöl

Çayyaka

H22c25b

102

96

12.500,00

Tam

Tarla

Tarım Alanı

125.000,00

25.000,00

1.11.2016

10:30

5

16080102033

Bursa

İnegöl

Eymir

H23d18c

101

33

3.800,00

Tam

Çalılık

Tarım Alanı

51.100,00

10.220,00

1.11.2016

11:00

6

16080102101

Bursa

İnegöl

Eymir

H23d19d

104

103

6.600,00

Tam

Ham Toprak

Tarım Alanı

86.500,00

17.300,00

1.11.2016

11:30

7

16080102105

Bursa

İnegöl

Eymir

H23d19d

104

108

20.000,00

Tam

Tarla

İmarsız

300.000,00

60.000,00

1.11.2016

14:00

8

16080102791

Bursa

İnegöl

Karagölet

H22c10a

114

10

21.700,00

Tam

Tarla

İmarsız

260.000,00

52.000,00

1.11.2016

14:30

9

16080102792

Bursa

İnegöl

Karagölet

H22c10a

114

11

6.000,00

Tam

Tarla

İmarsız

75.000,00

15.000,00

1.11.2016

15:00

10

16080104165

Bursa

İnegöl

Süpürtü

H22d18c

120

3

15.600,00

Tam

Çalılık

Tarım Alanı

235.500,00

47.100,00

1.11.2016

15:30

11

16080105410

Bursa

İnegöl

Kestanealan

H22C25C3C

107

25

1.593,23

Tam

Bahçe

4 Adet Kargir Lojman Ve Arsa

176.000,00

35.200,00

1.11.2016

16:00

- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen Hazineye ait taşınmaz malların 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satış ihaleleri hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Malmüdürlüğü 'makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, ihale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminata ait makbuz veya 2886 Sayılı Kanuna göre düzenlenmiş süresiz teminat mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte) ikametgah senedi ve nüfus cüzdanı örneği (TC Kimlik Numarasını belirtir.) Tebligat için Türkiye'de adresini gösterir yazılı beyanı

- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ile idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2016 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili . olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğinin tebligat adres beyanı, Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

- Ortak girişim olarak ihalelere teklif verilemez.

-Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde İnegöl Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler. dikkate alınmayacaktır.

-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Türkiye genelindeki ihale bilgileri "http/www.miiIiemlak.gov.tr” ve Bursa Defterdarlığı İnternet sitesinden öğrenilebilir. İlan olunur.

BAĞLI İLANLAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR