GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa satış ihalesi yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Belediyemize ait 1 (Bir) adet parsel ile Belediyemizin hissedarı olduğu  1 (Bir) adet parseldeki hisse ayrı ayrı ihale yoluyla satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.07.2018 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
17/07/2018 tarihinde saat 12.00’ ye kadar Belediyemiz Genel Evrak Servisine
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No:3’
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA-GÖLBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Aşağıdaki listede belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 1 (Bir) adet parsel ile Belediyemizin hissedarı olduğu 1 (Bir) adet parseldeki hisse ayrı ayrı ihale yoluyla satılacaktır. İhaleler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" 17/07/2018 Salı günü saat 14:00'da başlayarak Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No:3’ deki Belediyemiz Hizmet Binasındaki Encümen Salonunda Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır. İhalelerle ile ilgili şartnameler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden ilk sıradaki taşınmaz şartname bedeli 100,00.TL (YüzTürkLirası) ikinci sıradaki taşınmazın şartname bedeli 500.00.-TL. (BeşyüzTürkLirası) bedeli mukabilinde temin edilebilir. İhaleye katılacaklar ihale dosyalarını 17/07/2018 tarihinde saat 12.00’ ye kadar Belediyemiz Genel Evrak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALE EDİLECEK TAŞINMAZ MALIN NİTELİKLERİ

S.NO MAHALLESİ KULLANIM ŞEKLİ ADA PARSEL ALAN(M2) HİSSE(M2) BİRİM FİYAT TUTAR-(TL) GEÇİCİ TEMİNAT(TL)
1 Oyaca Konut Alanı (E=0,90 Hmax9,50m) 103 2 2471 Tam 40,00-TL 98.840,00-TL 2,965,20-TL
2 Virancık Konut Alanı İAKS=0,25,KAKS=1,00 Hmax=12,50m) 112634 4 2000 1336,61M2 600,00-TL 801.966,00-TL 24,058,98-TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR