BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa satış ihalesi yapılacaktır

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00829027
Şehir : Muğla / Bodrum
: 436
Yayınlandığı Gazeteler

YARIMADA 06.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YARIMADA 29.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/2 NOLU İHALE SIRA NO.
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
436,53 m2 arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.07.2018 11:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İştirakçilerin, istenilen belgeleri dilekçe ile birlikte en geç 11/07/2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kurum kaydına teslim etmeleri gerekmektedir.
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ortakent İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Bodrum Belediyesinin mülkiyetinde bulunan aşağıda nitelikleri yazılı ; 1(bir) adet taşınmazın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma usulüne göre ihaleye çıkartılacaktır.

 2. İhale, 12.07.2018 Perşembe günü saat 11:00'de Ortakent İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 3. İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri dâhilinde Ortakent Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir, istekliler ihale ile ilgili şartnameyi 200,00.- TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alabilirler.

 4. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri dilekçe ile birlikte en geç 11/07/2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kurum kaydına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

 5. KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER

  1. Geçici Teminat Mektubu veya Nakit Tahsilat Makbuzu,(Teminat mektupları limit içi ve banka teyit yazılı olacaktır.)

  2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya tasdikli bir örneği,

  3. İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya mahalle muhtarlıklarından alınan yerleşim yeri ve diğer adres belgesi.( İkametgah belgesi)

  4. Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan kira/ecrimisil/işgaliye/emlak v.s borcu olmadığına dair belge.

  5. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; Ticaret Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi,Vergi Levhası,Vekaletname örneği ( Vekaleten katılacaklar için)

  6. Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi.

  7. İhale şartnamesi ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 6. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

 • İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
2018/2 NOLU İHALE
SIRA
NO.

MAHALLE

ADA

PARSEL

NİTELİK

MUHAMMEN
BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ %3

İHALE SAATİ

TAŞINMAZ
İMAR DURUM BİLGİSİ

2018/2
1

Gökçebel

828

4

Arsa

436,53

364.502,55.-

10.935,08.-

11:00

Çevre ve Şehircilik Bak.Mekansal Planlama Gen.Müd.20.08.2014 tarih ve 13530 sayılı Olur'u ile onaylanan 1/1000 ölçekli Yalıkavak Revizyon+İlave uygulama İmar planında 0:10 yoğunluklu Günübirlik tesis alanında kalmakta olup,sadece Günübirlik Tesis yapılabilir denilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR