YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa satış ihalesi yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622259
Şehir : Konya / Yunak
Yayınlandığı Gazeteler

HABER YUNAK 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
05.07.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Belediye hizmet binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MAL ŞATIŞ İLANI

  1. Mülkiyeti Yunak Belediye Başkanlığına ait ekte özellikleri belirtilen 23 adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi gereğince açık artırma ihalesi ile satılacaktır.

2-Taşınmaz Bilgileri:

İL İLÇE MAHALLE ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM CİNSİ İMAR DURUMU MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE TÜRÜ
1 Konya-Yunak Piribeyli Mah. - 752 544.14 m2 ARSA MESKEN ALANI 10.882.80 TL 326.50 TL 05.07.2017 14:00 AÇIK İHALE
2 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 253 1 392,42m2 ARSA MESKEN ALANI 11.762.60 TL 353.00 TL 05.07.2017 14:05 AÇIK İHALE
3 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 116 1 2.592,52 m2 ARSA MESKEN ALANI 51.850,40 TL 1.556.00 TL 05.07.2017 14:10 AÇIK İHALE
4 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 109 3 636,22m2 ARSA MESKEN ALANI 19.086.60 TL 573.00 TL 05.07.2017 14:15 AÇIK İHALE
5 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 107 3 986,77m2 ARSA MESKEN ALANI 29.603.10 TL 890.00 TL 05.07.2017 14:20 AÇIK İHALE
6 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 107 2 701,02m2 ARSA MESKEN ALANI 21.030.60 TL 631.00 TL 05.07.2017 14:25 AÇIK İHALE
7 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 107 1 686,88m2 ARSA MESKEN ALANI 20.606.40 TL 619.00 TL 05.07.2017 14:30 AÇIK İHALE
8 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 106 4 612,28m2 ARSA MESKEN ALANI 12.245.60 TL 367.50 TL 05.07.2017 14:35 AÇIK İHALE
9 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 106 3 654,02m2 ARSA MESKEN ALANI 13.080.40 TL 392.50 TL 05.07.2017 14:40 AÇIK İHALE
10 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 106 2 659,00m2 ARSA MESKEN ALANI 13.180.00 TL 395.50 TL 05.07.2017 14:45 AÇIK İHALE
11 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 197 83 633,85m2 ARSA MESKEN ALANI 12.677.00 TL 380.50 TL 05.07.2017 14:50 AÇIK İHALE
12 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 197 84 718,64m2 ARSA MESKEN ALANI 14.372.80 TL 431.50 TL 05.07.2017 14:55 AÇIK İHALE
13 Konya-Yunak Piribeyli Ma. 135 4 669.59m2 ARSA MESKEN ALANI 13.391.80 TL 402.00 TL 05.07.2017 15:00 AÇIK İHALE
14 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 111 10 614.19 m2 ARSA MESKEN ALANI 18.825,70 TL 565.00 TL 05.07.2017 15:05 AÇIK İHALE
15 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 751 898,60m2 ARSA MESKEN ALANI 17.972.00 TL 540.00 TL 05.07.2017 15:10 AÇIK İHALE
16 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 155 372.00 m2 ARSA MESKEN ALANI 7.440.00 TL 224.00 TL 05.07.2017 15:15 AÇIK İHALE

MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM
( M2 )
NİTELİK YAPI ALANI
(M2)
ARSA
PAYI
KAT İRTİFAKI MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE TÜRÜ
17 Konya/YunakPiribeyli Mh. - 883 388.51 DÜKKAN 160 TAM YOK 85.000.00 TL 326.50 TL 05.07.2017 15:20 AÇIK İHALE
18 Konya/YunakPiribeyli Mh. - 884 563.99 DÜKKAN 51 2/25 VAR 30.000 TL 353.00 TL 05.07.2017 15:25 AÇIK İHALE
19 Konya/YunakPiribeyli Mh.. - 884 563.99 DÜKKAN 81 3/25 VAR 50.000 TL 1.556.00 TL 05.07.2017 15:30 AÇIK İHALE
20 Konya/YunakPiribeyli Mh. - 884 563.99 DÜKKAN 60 2/25 VAR 35.000 TL 573.00 TL 05.07.2017 15:35 AÇIK İHALE
21 Konya/YunakPiribeyli Mh.. - 884 563.99 DÜKKAN 48 1/25 VAR 30.000 TL 890.00 TL 05.07.2017 15:40 AÇIK İHALE
22 Konya/YunakPiribeyli Mh.. - 884 563.99 MESKEN 125 3/25 VAR 57.000 TL 631.00 TL 05.07.2017 15:45 AÇIK İHALE
23 Konya/YunakPiribeyli Mh.. - 884 563.99 MESKEN 125 3/25 VAR 58.000 TL 619.00 TL 05.07.2017 15:50 AÇIK İHALE
  1. Taşınmazın cinsi, yüzölçümü, niteliği, muhammen bedeli, geçici teminatı yukarıdaki listede belirtilmiştir.
  2. Şatış İhalesi 05.07.2017 Çarşamba günü yukarıdaki listede her bir taşınmaz için belirtilen saatte yapılacaktır.
  3. Taşınmazların muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıdaki listede gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmaza ait geçici teminatı mahalle, ada ve parsel numaralarını belirterek nakden veya teminat mektubu ile 05/07/2017 tarihinde saat 13: 45’e kadar Yunak Belediye Veznesine yatırmaları gerekmektedir.
  4. Her türlü vergi ,resim ve harçlar alıcıya aittir.


İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.
İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.
1) Taşınmaz mal şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)
2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
3) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi
4) Yunak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış Yunak belediyesine borcu olmadığını gösterir belge
5) İkametgah İlmuhaberi
6) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.
7) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,
8) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur. ( Borcu yoktur kağıdı vekalet veren adına olacaktır.)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR