BİSMİL MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Arsa ihale usulüyle kiraya verilecektir

BİSMİL MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00806216
Şehir : Diyarbakır / Bismil
Yayınlandığı Gazeteler

BİSMİL HABER 17.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7500 m² arsa
İşin Yapılacağı Yer
:
Diyarbakır İli Bismil İlçesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.05.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bismil Malmüdürlüğü Milli Emlak Şefliği
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


BİSMİL MALMÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

S.NO KÖY/ MAHALLE MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL MİKTARI m² HAZ. HİS. İMAR DURUMU TAH. BEDEL G.TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE GÜNÜ SAATİ
1 Fatih Mahallesi Arsa 568 1 7500,00 Tam Kamyon Garajı Alanı 41.250,00 12.375,00 29/05/2018 Salı 10:30

  1. Bismil İlçesinde bulunan ve yukarıda gerekli bilgileri verilen Hazineye ati taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile Bismil Malmüdürlüğünde Kiralama İhalesi yapılacaktır.
  2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde sayılan teminatlardan geçici teminat alındısı veya banka teminat mektubu (teyid yazısı ile birlikte)
b) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı sureti vermeleri, tüzel kişileri vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d) İhaleye vekaleten katılacakların temsilen yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

  1. Posta ile yapılacak tekliflerde ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşan ve iadeli taahhütlü gönderilen teklif mektupları kabul edilecek olup, postadaki gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.
  2. Geçici teminat bedeli, Hazine Taşınmazların idaresi hakkında yönetmelik uyarınca tahmin edilen bedelin %30 oranında alınacaktır
  3. İhaleye çıkartılan taşınmaz malla ait bilgiler ile ihale gün ve saati yukarıda belirtilmiştir.
  4. Kiralama ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Malmüdürlüğü Milli Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir.
  5. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  6. Taşınmazın toplam yüzölçümü 14.877,11 m² olup, taşınmazın krokisi üzerinde İdarece belirlenen 7500,00 m²lik kısmı kiraya verilecektir.
  7. İhale bilgileri http:// www. milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR