İZMİR 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa hissesi ve bağ icradan satılıktır

İZMİR 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890411
Şehir : İzmir / Bornova
: 61200
İmar Durumu : Bağ & Bahçe
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2014/7060 ESAS
Muhammen Bedeli
:
4,284 TL
Birinci Satış Günü
:
09.01.2019 10:55
İkinci Satış Günü
:
07.02.2019 10:55
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR
13. İCRA DAİRESİ
2014/7060 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir ili, buca ilçesi, inönü mahallesi, çiftlik mevkii, 7234 ada, 3 parsel, 1.411,98 m2 yüzölçümlü arsanın 3091/47066 payı ( 92,73 m2 ) satışa çıkartılmıştır. İzmirili, buca ilçesi, inönü mahallesi, çiftlik mevkii, 7234 ada, 3 parsel, 1411,98 m2 yüzölçümlü arsanın 3091/47066 payı ( 92,73 m2 ) tasarrufun iptaline konu üçüncü şahıs adına kayıtlıdır.
BEYAN: Diğer ( Konusu: Buca Belediyesi Etüt Proje Müd. 17.01.2017 tarih 578 Buca Belediyesi sayılı yazıları ekinde gönderilen İzmir 4.İdare Mahkemesi 2015/307 E. Sayılı 2016/1580 K. Nolu kesinleşmemiş kararı ile 700 nolu parselasyon planı iptaline ilişkindir.
Parsel üzerinde inönü mahallesi 289/41 no: 1 depo, no: 3 iki katlı ev, no: 5 üç katlı ev, no: 7 sundurma depo, no: 9 iki katlı muhtelif binalar bulunmaktadır. Keşif günü parsel içeresindeki binaların hepsi araştırılarak borçlunun taşınmazı olup olmadığı incelenmiş ve borçlunun parsel üzerindeki binalar üzerinde taşınmazı olmadığı belirlenmiştir. Bu bakımdan borçlunun parsel üzerindeki hissesine isabet eden arsa değeri hesaplanacaktır.
Çevrede yapılan araştırmalar sonucu ve imar durumu dikkate alınarak arsa m2 birim değeri =1.200,00 TL/M2 olarak belirlenmiştir.
Parsel, Veysel Karani Camisine, Recep Ersayın İlkokuluna Yakındır. Ulaşım kolaydır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.
ARSA DEĞERİ: 1.411,98 M2 X 1.200,00 TL = 1.694.376,00 TL
İzmir ili, buca ilçesi, inönün mahallesi, çiftlik mevkii, 7234 ada, 3 parsel, 1.411,98 m2 yözölçümlü arsanın tam payı değeri serbest piyasada oluşan emsal arsaların alım satım rayiçlerine göre 1.694.375,00 TL olduğu tespit edilmiştir,
Tasarrufun iptali kararına konu üçüncü şahsın satışa konu 3091 / 47066 payı değeri = 111.276,00 TL olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : İnönü Mah. 289/41 Sok. No: 1 Depo,No: 3 ikiKatlı Ev, No: 5 üç katlı ev, no: 7 sundurma depo, no: 9 iki katlı bina, no: 109 iki katlı bina BUCA İZMİR
İmar Durumu : Buca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 29.12.2017 tarihli ve 14126730.310.05/4989 sayılı yazıs ile " İzmir ili , buca ilçesi, 7234 ada, 3 nolu parselde kayıtlı taşınmazlar için talep edilen imar durumu müraacatınız incelenmiştir. 700 nolu parselasyon planının iptali istemiyle F. T. Ve S. I. Tarafından Belediyemiz aleyhine İzmir 4.İdare Mahkemesi'nin 2015/307 Esasına kayden açılan davada. İzmir 4.İdare Mahkemesi'nin 23.11.2016 tarih ve 2016/1580 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiği bildirilmiştir. 700 Nolu parselasyon planı neticesinde; 7234 ada, 2-3-4 ve 5 nolu parseller, 8269-8270-8271-8272- 8273-8274 ve 8275 nolu imar adaları olmuştur. Sonuç olarak İzmir 4.İdare Mahkemesi'nin 23.11.2016 tarihli 2015/307 Es. Ve 2016/1580 Sayılı kararının bir örneği yazımız ekinde sunulmuştur. 700 Nolu parselasyon planı sonucu oluşan 7234 ada, 2-3-4 ve 5 nolu parseller, 8269-8270-8271-8272- 8273-8274 ve 8275 nolu imar adalarında Mahkemece verilen iptal kararı nedeniyle işlem tesis edilememektedir. " denilmiştir.
Kıymeti : 111.276,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 09/01/2019 günü 10:55 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 07/02/2019 günü 10:55 - 11:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Tapu sicil müdürlüğü kayıtlarından İzmir ili Bornova İlçesi Altındağ Mahallesi, Kalabak Mevki, 0 ada, 1590 parsel, 61.200.00m2 yüzölçümlü bağ, zeytinlik ve incirliğin tam payı tasarrufun iptaline karar verilen 3.şahıs adına kayıtlıdır. Parsel tapusunda 61.200m2 yüzölçümlü bağ, zeytinlik ve incirlik vasfında olmasına karşın mahallinde çoğunlukla maki topluluğu mevcut olup bir kısmı ise tarla olarak kullanılmaktadır. Parselin kuzeyinde taş ocakları ve traverten çıkarılan yerler bulunmaktadır. Güneyinde tepelik ve maki topluluğu bulunmaktadır.Çevrede yapılan araştırmalar sonucu ve imar durumu dikkate alınarak arsa m2 birim değeri = 70.00 TL/m2 olarak belirlenmiştir. Parsel, İl Jandarma Komutanlığına, Geri Kazanımcılar Sanayi Sitesine, Buca FATİH Sultan Mehmet Anadolu Lisesine yakındır. Ulaşım kolaydır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Günün ekonomik şartları, taşınmazın yeri, mevkii, alanı, yapı tarzı, yapı sınıfı, imar durumu, malik hisseleri, emsal taşınmazlar, mevcut yapının inşaat kalitesi, bakım ve yıpranma durumu, taşınmazın bulunduğu mevkideki yerleşim yoğunluğu, belediye hizmetlerinden yararlanıp yararlanamadığı hususları, ulaşım ve yol durumu, paranın satın alma gücü, değerini etkileyebilecek diğer hususlarında dikkate alınarak, keşif tarihi itibariyle,
BORNOVA ALTINDAĞ MAHALLESİ 0 ADA 1590 PARSELDE 61.200M2 BAĞ, ZEYTİNLİK VE İNCİRLİK
ARSA DEĞERİ = 61.200.00M2 X 70.00 TL/M2 = 4.284.000.00 TL
İzmir ili Bornova İlçesi Tapu sicil müdürlüğü kayıtlarından İzmir ili Bornova İlçesi Altındağ Mahallesi, Kalabak Mevki, 0 ada 1590 parsel, 61.200.00m2 yüzölçümlü bağ, zeytinlik ve incirliğintasarrufun iptaline karar verilen 3.şahıs adına kayıtlı tam payı değeri serbest piyasada oluşan Emsal bağ, zeytinlik ve incirliklerin alım satım rayiçlerine göre 4.284.000.00 TL (DÖRT MİLYON İKİYÜZ SEKSEN DÖRT BİN TÜRK LİRASI) olabileceği
Adresi : Arazide yer tespiti kadastro Teknik Elemanı tarafından belirlenmiştir. Bornova/İZMİR
İmar Durumu : Söz konusu parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onama sınırı dışında kalmakta olup, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onanan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı onama sınırlan içinde kalmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre parselin büyük bir kısmı "Ağaçlandınlacak Alan" kalan kısmı "Orman Alanı" gösterimlerinde kalmaktadır.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 25.12.2017 tarih E.335436 sayılı yazılan uyarınca, söz konusu parseli de içine alan bölgede uygulamaların 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih 05-794 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notları uyarınca yürütülmesi gerektiği belirtildiğinden, söz konusu parsel, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planına göre "Ağaçlandırılacak Alan" gösterimlerinde kalmaktadır. 1/25.000 ölçekli planın ölçeği gereği ve planın sayısal olmaması nedeniyle, plana ilişkin bilgiler, parsellerin bu plan üzerinde yaklaşık olarak işaretlenmesine göre düzenlenmekte olup söz konusu parselin işaretli olduğu plan örneği ile parselin isabet ettiği fonksiyona ait plan notlan yazımız ekinde yer almaktadır.
Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İmar İşleri Şube Müdürlüğünün 25.04.2012 tarihli ve 1202/26502 sayılı yazısı uyarınca, yapılaşmaya ilişkin plan hükümlerinin geçerli olabilmesi için söz konusu parselin kamu eline geçmiş bir yola cephesinin olması zorunludur. (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı İmar Planı Uygulama ve Etüd Şube Müdürlüğünün 22.05.2014 tarihli ve 51681141-804-106 sayılı yazısında Cebel Arazilerin yol olarak kabul edilemeyeceği belirtilmiştir) Parselin bulunduğu alanın bir kısmı İller Bankası tarafından hazırlanan " Işıkkent (İzmir) Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporu"na göre jeolojik yapısı (K): Kalker sahası kapsamında kalmaktadır
Kıymeti : 4.284.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 09/01/2019 günü 11:15 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 07/02/2019 günü 11:15 - 11:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/7060 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/10/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR