ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arnavutköy Belediyesine ait 16 adet taşınmaz ihale ile satılacaktır

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

1- Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL” adresindeki Arnavutköy Belediyesi Hizmet Binasındaki Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve şartname uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 200(İki Yüz)TL olup, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.

Sıra No Mahalle Ada/ Parsel Yüzölçümü(m2) İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat Tarih Saat
1 Arnavutköy 21210 1,262.65 HMax: 3 Kat, E: 0.95 Konut Alanı 3,787,950.00 ₺ 113,638.50 ₺ 12.12.2019 10.00
2 Arnavutköy 20692 924.34 HMax: 2 Kat, E: 0.25 T2 2,310,850.00 ₺ 69,325.50 ₺ 12.12.2019 10.15
3 Arnavutköy 20802 659.36 HMax: 3 Kat, E: 0.95 Konut Alanı 1,318,720.00 ₺ 39,561.60 ₺ 12.12.2019 10.30
4 Hadımköy 5129 834.99 HMax: 5 Kat, E: 1.90 Konut + T1 / Parsel Üzerinde 4 Katlı Bina Mevcuttur. 3,339,960.00 ₺ 100,198.80 ₺ 12.12.2019 10.45
5 Hadımköy 5204 235.80 HMax: 6 Kat, E: 1.90 Konut Alanı 471,600.00 ₺ 14,148.00 ₺ 12.12.2019 11.00
6 Hadımköy 5205 505.18 HMax: 6 Kat, E: 1.90 Konut Alanı 1,010,360.00 ₺ 30,310.80 ₺ 12.12.2019 11.15
7 Hadımköy 5206 875.07 HMax: 6 Kat, E: 1.90 Konut Alanı 2,187,675.00 ₺ 65,630.25 ₺ 12.12.2019 11.30
8 Hadımköy 259/9 5,001.20 Plan Notlarına göre; HMax: 6 Kat, E: 0.90 Konut Alanı 7,501,800.00 ₺ 225,054.00 ₺ 12.12.2019 11.45
9 Haraççı 4577/19 1,140.27 HMax: 3 Kat, E: 0.95 Konut Alanı 2,850,675.00 ₺ 85,520.25 ₺ 12.12.2019 12.00
10 Haraççı 4476/2 1,314.41 HMax: 4 Kat, E: 1.10 Konut + Ticaret 9,200,870.00 ₺ 276,026.10 ₺ 12.12.2019 12.15
11 Karaburun 1612 3,760.00 Plansız 2,256,000.00 ₺ 67,680.00 ₺ 12.12.2019 13.30
12 Ömerli 251/4 3,376.24 Bakım Akaryakıt/LPG İstasyonu 15,193,080.00 ₺ 455,792.40 ₺ 12.12.2019 13.45
13 Sazlıbosna 100/1 7,930.26 H: Serbest, E=1.50 Sanayi 17,843,085.00 ₺ 535,292.55 ₺ 12.12.2019 14.00
Sıra No Mahalle Parsel B1 Blok Kat/Daire No Cinsi Muhammen Bedel Geçici Teminat Tarih Saat
14 Hadımköy 709/1 1/6 Daire (75 m²) 160,000.00 ₺ 4,800.00 ₺ 12.12.2019 14.15
15 Hadımköy 709/1 1/7 Daire (75 m²) 160,000.00 ₺ 4,800.00 ₺ 12.12.2019 14.30
16 Hadımköy 709/1 1/8 Daire (75 m²) 160,000.00 ₺ 4,800.00 ₺ 12.12.2019 14.45

2-İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. İkametgâh belgesi,
 2. Nüfus cüzdan sureti,
 3. Noter tasdikli imza beyannamesi,
 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
 5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 7. Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

 1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
 4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 6. Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair(İlan Tarihi İtibarı ile) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
MADDE 4- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ihale günü saat:09.30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi(Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR