ARABAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Araban Yeni Altıntaş'ta imarlı arsalar ihaleyle satılacaktır

ARABAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01164977
Şehir : Gaziantep / Araban
Semt-Mahalle : YENİ ALTINTAŞ MAH. / ARABAN
İmar Durumu : Konut
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP OLUŞUM 20.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
OLAY 22.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7 adet taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.06.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Araban Belediyesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARABAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1- İHALENİN KONUSU:
Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda bilgileri verilen 7 adet Taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c Maddesine göre Açık Teklif Usulü Artırma ile ayrı ayrı satış işidir.

Sıra
No
İlçe Mahalle Ada Parsel Tapu
Alanı
İmar Durumu M² Rayiç
Bedeli
Muhammen
Bedeli
Geçici
Teminat
1 Araban Yeni Altıntaş - 1639 71,00 m² B4
(Tic.+Kon)
1.700,00 TL 120.700,00 TL 3.621,00 TL
2 Araban Yeni Altıntaş 442 8 520,57 m² A4 (5/3)
(E 0,25/1) (Konut)
200,00 TL 104.114,00 TL 3.123,42 TL
3 Araban Yeni Altıntaş 442 10 520,47 m² A4 (5/3)
(E 0,25/1) (Konut)
200,00 TL 104.094,00 TL 3.122,82 TL
4 Araban Yeni Altıntaş 442 11 520,42 m² A4 (5/3)
(E 0,25/1) (Konut)
200,00 TL 104.084,00 TL 3.122,52 TL
5 Araban Yeni Altıntaş 386 18 510,55 m² A5 (E 1,30)
Yençok:15,50 (Konut)
250,00 TL 127.637,50 TL 3.829,125 TL
6 Araban Yeni Altıntaş 415 17 528,94 m² A5 (E 1,30)
Yençok:15,50 (Konut)
250,00 TL 132.235,00 TL 3.967,05 TL
7 Araban Yeni Altıntaş 415 18 530,80 m² A5 (E 1,30)
Yençok:15,50 (Konut)
250,00 TL 132.700,00 TL 3.981,00 TL

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/c maddesine göre açık teklif usulü artırma suretiyle ayrı ayrı ihale yapılacaktır.

3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, ihale şartnamesini 100.00 -TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili yukarıda belirtilen % 3 geçici teminatı Belediyemiz Veznesine veya Halk Bankası Araban Şubesi TR16 0001 2001 4340 0004 0000 02 iban nolu belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi aynı miktar geçici teminatı süresiz Banka Teminat Mektubu olarak Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne vereceklerdir. İhale Komisyonu, ihalenin herhangi bir safhasında gerek gördüğü takdirde, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder. İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde teklif sahibinin teklifi geçersiz sayılarak ihale iptal edilir.

5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
Söz konusu taşınmazların satış ihalesi 02/HAZİRAN/2020 Salı günü saat 14.00’de Araban Belediyesi Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) ayrı ayrı yapılacaktır.
İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne en geç 01/HAZİRAN/2020 Pazartesi günü saat 16.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A) İstekli gerçek kişi ise;
a) Kanuni ikametgâhı olması,
b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, varsa telefonunu bildirmesi,
c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname ile imza sirküsü
d) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
e)Noterden tasdikli imza sirküleri,
f) Nüfus Cüzdanı Sureti,
g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı,
h) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
B) İstekli tüzel kişilik ise;
a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi,
d) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya belge veya teminat mektubu,
e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname
f) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı,
Yukarıda belirtilen belgeler dosya içerisine konarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR