KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Antalya/Kumluca’da 8 adet arsa satılacaktır

KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910841
Şehir : Antalya / Kumluca
Semt-Mahalle : MAVİKENT MAH. / MAVİKENT
Yayınlandığı Gazeteler

BATI ANTALYA 07.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BATI ANTALYA 10.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
mavikent mh.8 adet arsa satışı yapılcaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya/Kumluca
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2018 12:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kumluca Belediyesi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Aşağıda Tapu kaydı ve niteliği belirtilen Antalya İli Kumluca Belediyesinin özel mülkiyetinde bulunan İmar planında konut alanı olan taşınmaz (Arsalar) Kumluca Belediyesinde 19.12.2018 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü sırasıyla saat 11.00, 11.15 11.30 ve 11.45 da yapılacak ihale ile satılacaktır.
2- Satılacak taşınmaz malın (Arsaların):
Mahallesi/Köyü: Mavikent Mah. Mavikent Mah. Mavikent Mah. Mavikent Mah.
Mevkii: Siteler dışı Siteler dışı Siteler dışı Siteler dışı
Cadde/Sokak:
Pafta No: Arsa Arsa Arsa Arsa
Cilt No: -
Ada No: 317 317 317 299
Sayfa No: -
Parsel No: 1 parsel 2 parsel 3 parsel 2 parsel
Sıra No: -
Yüzölçümü her bir: 244,61 m2 244,61 m2 244,61 m2 244,61 m2
Hissesi: Tam Tam Tam Tam
Cinsi: Arsa Arsa Arsa Arsa
Niteliği: Arsa Arsa Arsa Arsa
Muhammen Bedeli 80.000,00 TL 80.000,00 TL 80.000,00 TL 80.000,00 TL
Geçici Teminat Tutarı: 2.400,00 TL 2.400,00 TL 2.400,00 TL 2.400,00 TL
3- İhale Kumluca Belediyesinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Açık Arttırma Usulü ile yapılacaktır.
4- İhaleye katılabilmek için; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen nitelikleri haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
5- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- İhaleye katılacakların Belediyemize vadesi geçmiş borcu bulunmayacaktır.
7- Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak olanların tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri şarttır.
8- İhale Şartnamesi her gün mesai saatleri içerisinde, Kumluca Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz temin edilebilir. 05/12/2018

İLAN

KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Aşağıda Tapu kaydı ve niteliği belirtilen Antalya İli Kumluca Belediyesinin özel mülkiyetinde bulunan İmar planında konut alanı olan taşınmaz (Arsalar) Kumluca Belediyesinde 19.12.2018 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü sırasıyla saat 12.00, 12.15, 15.00 ve 15.15 da yapılacak ihale ile satılacaktır.
2- Satılacak taşınmaz malın (Arsaların):
Mahallesi/Köyü: Mavikent Mah. Mavikent Mah. Mavikint Mah. Mavikent Mah.
Mevkii: Siteler dışı Siteler dışı Siteler dışı Siteler dışı
Cadde/Sokak:
Pafta No: Arsa Arsa Arsa Arsa
Cilt No: -
Ada No: 320 320 329 302
Sayfa No: -
Parsel No: 1 Parsel 2 Persel 2 parsel 1 parsel
Sıra No: -
Yüzölçümü her bir: 244,61 m2 244,61 m2 244,61 m2 244,61 m2
Hissesi: Tam Tam Tam Tam
Cinsi: Arsa Arsa Arsa Arsa
Niteliği: Arsa Arsa Arsa Arsa
Muhammen Bedeli 80.000,00 TL 80.000,00 TL 80.000,00 TL 80.000,00 TL
Geçici Teminat Tutarı: 2.400,00 TL 2.400,00 TL 2.400,00 TL 2.400,00 TL
3- İhale Kumluca Belediyesinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Açık Arttırma Usulü ile yapılacaktır.
4- İhaleye katılabilmek için; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen nitelikleri haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
5- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- İhaleye katılacakların Belediyemize vadesi geçmiş borcu bulunmayacaktır.
7- Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak olanların tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri şarttır.
8- İhale Şartnamesi her gün mesai saatleri içerisinde, Kumluca Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz temin edilebilir. 05/12/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR