KAŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Kaş'ta 1111 m2 arsa icradan satılıktır

KAŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078415
Şehir : Antalya / Kaş
Semt-Mahalle : YEŞİLKÖY MAH. / YEŞİLKÖY
: 1111
İmar Durumu : Ticari
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/446 TLMT
Muhammen Bedeli
:
485,495 TL
Birinci Satış Günü
:
16.12.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
13.01.2020 14:00
Satış Yeri
:
KAŞ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU KAŞ BELEDİYESİ GİRİŞ KAT KAŞ/ANTALYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KAŞ
İCRA DAİRESİ
2018/446 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Antalya İli Kaş İlçesi Yeşilköy Mahallesi Köyiçi Mevkii 135 ada 40 parselde mukim 1111,70 metrekare alana sahip tapu kayıtlarında arsa vasıflı taşınmazdır. Satış konu taşınmazın hali hazır kullanımda akaryakıt istasyonu ,işyeri konut ve wc olarak kullanılan yapılar mevcut olup bu yapılardan tek katlı yapının 38,00 metrekarelik kısmı ,iki katlı yapının 35,00 metrekarelik kısmı,diğer bir krokide rumuzda gösterilen tek katlı yapının 42,00 metrekarelik kısmı ile diğer bir tek katlı yapının 91,00 metrekarelik kısmı satışa konu taşınmazın içinde kaldığı görülmüştür. Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarında arsa vasfında olmasına karşın parsel üzerinde komşu parsellere yakın durumda akaryakıt istasyonu işyeri konut ve wc yapıları bulunmaktadır. Parsel üzerindeki yapıların batı cephesinde olanları istasyon binası ve müştemilatı olarak orta cephesindeki olanları işyeri ve konut olarak kullanım halindedir. Taşınmazın üzerinde tek katlı yığma yarı kagir olarak inşaa edilmiş ahşap çatılı kiremit örtülü diğer bir rumuzla gösterilen yapı yığma olarak inşaat edilmiş tek katlı teras çatılı atıl durumda diğer bir rumuzla krokide 2 katlı yapı bulunmakta olup bu yapıda yığma kagir olarak inşaa edilmiş, beton teras çatılı konut olarak diğer bir rumuzla gösterilen yapı akaryakıt istasyonu ofisi olarak kullanım halindedir. Yapılar zamanında iyi kalitede inşa edilmiş olmasına rağmen zamanında bakımlarının yapılmaması ve üzerinden geçen sürelere bağlı olarak yıpranmaları mevcuttur. Taşınmazın üzerinde akaryakıt istasyonu bulunmakta olup satışa konu parselde 54,00 metrekaresi kalmaktadır. Akaryakıt istasyonu faal halde olup kanopinin altında üç adet akaryakıt pompası bulunmakta motorin benzin ve lpg satışı yapılmaktadır. Akaryakıt tankları ise yer altındadır. Taşınmazın Kaş Belediyesi 1/1000 ölçekli Yeşilköy Uygulama İmar Planında Ada Ölçeğinde Akaryakıt İstasyon alanı ve ticari kullanım alanı olarak düzenlendiği ticaret alanında E:0,40 bitişik nizam 3 katlı bina yapılabileceği akaryakıt istasyon alanında ise Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapı yapılabilecektir. şekilde imar planı bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz Yeşilköy Mahalle merkezinde güney cephesinde asfalt kaplamalı çevre mevkiilerine ulaşımı sağlayan karayolu cephelidir. Parsel tapu kayıtlarında arsa niteliğinde olmasında rağmen güney cephesindeki yola terk edilmesi gereken kısım bulunmaktadır. İmar planına göre İmar adası ölçeğinde diğer parsellerle birlikte bir bütün olarak ifraz /tevhit işlemi yapılmamış ve imar parseli halinde dönüştürülmemiştir. Taşınmazın doğu cephesi mahalle içinde giden yol cephelidir. Parselde bulunan akaryakıt istasyonu ve işyeri konut alanları uzun yıllar öncesi zamanın ihtiyaçlarına göre yapılmış son zamanda bir kısmı atıl durumda bir kısmı ise akaryakıt satış istasyonu olarak faaliyet sürdürmektedir. Elektrik,su ,telefon ,vb altyapı hizmetlerinden faydalanır durumdadır. Satışa konu taşınmazın üzerinde faaliyet gösteren Benzin İstasyonuna ait Kanopi, akaryakıt pompaları, ve tanklar benzin firmasına ait olabileceği Mahkemece bilikişi raporunda değerlendirilmiş olup bu malzemeler satışa konu değildir. SATIŞA PEY SÜRECEKLERİN DİKKATİNE SATIŞA KONU PARSELİN ÜZERİNDEKİ BENZİN İSTASYONUNA AİT POMPA KANOPİ,TANKLAR GİBİ BENZİN İSTASYONUNA AİT MÜŞTEMİLAT SATIŞA KONU DEĞİLDİR.
Adresi : Yeşilköy Mah. Köyiçi MevkiiKaş / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.111,70 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu :Taşınmaz Ticaret alanı E:0,40 bitişik nizam 3 katlı bina yapılabileceği akaryakıt istasyon alanı ise Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapı yapıla
Kıymeti : 485.495,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Muhtelif haciz ve ipotek şerhi vardır.
1. Satış Günü : 16/12/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 13/01/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : KAŞ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU KAŞ BELEDİYESİ GİRİŞ KAT KAŞ/ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İş bu satış ilanı İİK'nun 127.maddesi uyarınca tebliğ edilmeyenlere tebliğe kaimdir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/446 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/11/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR