ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Gazipaşa'da 3 adet arsa SGK'dan satılacaktır

ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01115677
Şehir : Antalya / Gazipaşa
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA GÜNDEM 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
269 Ada, 4 Parsel, 1.325,00 m2, 261/66250 HİSSE ( 5,22 metrekare ) ARSA
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Gazipaşa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.02.2020 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 1. Kat İcra Satış Servisi 108 Numaralı Odada açık arttırma
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO : 206051207- 2019/47 T. İLİ: ANTALYA, GAZİPAŞA
TAPU KAYDI : Antalya, Gazipaşa İlçesi, Sarıağaç Mh.;
**269 Ada, 4 Parsel, 1.325,00 m2, 261/66250 HİSSE ( 5,22 metrekare ) ARSA
**269 Ada, 5 Parsel, 845,00 m2, 83/21125 HİSSE ( 3,32 metrekare ) ARSA
**270 Ada, 4 Parsel, 2.009,00 m2, 3148/803600 HİSSE ( 7,87 metrekare ) ARSA
İMAR DURUMU : 04.12.2019 tarihinde Gazipaşa Belediyesi İmar İşleri Servisi’nden alınan güncel imar durumu bilgisine göre taşınmazların konumlu olduğu Sarıağaç Mahallesi, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı revizyonu içinde olup, 269 Ada, 4 ve 5 Parseller Günübirlik tesis alanı, 270 Ada 4 Parsel otel alanı olarak planlanmıştır. Gazipaşa Belediyesi İmar Servisi’nden alınan şifahi bilgiye göre, bölgede 18 uygulamasının yapılmakta olduğu bilgisi alınmıştır.
YERİ : Ekspertize konu gayrimenkuller, Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, Sarıağaç Mahallesi, 269 Ada 4-5 Parseller ve 270 Ada 4 Parselde konumlu arsalardır. Taşınmaza ulaşım, bölgenin ana arteri durumunda olan Mersin Antalya karayolu D 400 üzerinden sağlanmaktadır. D 400 Karayolu üzerinde Gazipaşa merkezde, Bülent Ecevit Caddesi ile D 400 karayolunun kesiştiği kavşaktan Gazipaşa Havaalanı istikametinde yaklaşık 3,6 km ilerlenir, kavşaktan sola 3. çıkışa PTT tarafına sapılır.Yaklaşık 200 m ilerlenir ve sağa asfalt yola sapılır. Deniz yönünde yaklaşık 1.0 km ilerlenir. Sağa tali yola sapılır. Yaklaşık 80 m ilerlenir ve yolun sol kolunda değerleme konusu taşınmazların bulunduğu konuma ulaşılır. Taşınmazların çevresinde tarımsal amaçlı kullanılan araziler, muz bahçeleri ve sera holleri bulunmaktadır. Denize olan uzaklıkları yaklaşık 150-200 metredir. Bölgede ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Altyapı çalışmaları devam etmektedir.
ÖZELLİKLERİ :
269 ADA 4 PARSEL: Değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu ana taşınmaz, tapunun 269 Ada, 4 Parseli üzerinde kayıtlı bulunan 1.325 m² alanlı arsadır. Eğimsiz arazi yapısına sahip olup geometrik olarak yamuk forma yakın geometrik şekle sahiptir. Doğu cephesi yaklaşık 42 m, güney cephesi yaklaşık 33 m uzunluğundadır. 269 Ada 5 Parselle komşu olan parsel üzerinde sınırlarını belirleyen herhangi tel, çit, duvar sınırı bulunmamaktadır. Altyapı hizmetleri, imar yolları, kaldırımları ve çevresinde elektrik, su şebekeleri gibi alt yapı hizmetleri bulunmaktadır. Değerlemeye konu gayrimenkul ARSA (İMARLI) mahal niteliğindedir.
269 ADA 4 PARSEL: Değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu ana taşınmaz, tapunun 269 Ada, 5 Parseli üzerinde kayıtlı bulunan 845 m² alanlı arsadır. Eğimsiz arazi yapısına sahip olup, geometrik olarak yamuk forma yakın geometrik şekle sahiptir. Doğu cephesi yaklaşık 39 m, güney cephesi yaklaşık 17 m uzunluğundadır. 269 Ada 4 Parselle komşu olan parsel üzerinde sınırlarını belirleyen herhangi tel, çit, duvar sınırı bulunmamaktadır. Altyapı hizmetleri, imar yolları, kaldırımları ve çevresinde elektrik, su şebekeleri gibi alt yapı hizmetleri bulunmaktadır. Değerlemeye konu gayrimenkul ARSA (İMARLI) mahal niteliğindedir.
270 ADA 4 PARSEL: Değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu ana taşınmaz, tapunun 270 Ada, 4 Parseli üzerinde kayıtlı bulunan 2.009 m² alanlı arsadır. Eğimsiz arazi yapısına sahip olup geometrik olarak yamuk forma yakın geometrik şekle sahiptir. Doğu cephesi yaklaşık 52 m, güney cephesi yaklaşık 49 m uzunluğundadır. Parsel üzerinde sınırlarını belirleyen herhangi tel, çit, duvar sınırı bulunmamaktadır. Altyapı hizmetleri, imar yolları, kaldırımları ve çevresinde elektrik, su şebekeleri gibi alt yapı hizmetleri bulunmaktadır. Değerlemeye konu gayrimenkul ARSA (İMARLI) mahal niteliğindedir.
MUHAMMEN BEDELİ :
Antalya, Gazipaşa İlçesi, Sarıağaç Mh.;
**269 Ada, 4 Parsel, 261/66250 HİSSE ( 5,22 metrekare ) ARSA 10.000,00 TL. (onbinlira)
**269 Ada, 5 Parsel, 83/21125 HİSSE ( 3,32 metrekare ) ARSA 6.000,00 TL. (altıbinlira)
**270 Ada, 4 Parsel, 3148/803600 HİSSE ( 7,87 metrekare ) ARSA 15.000,00 TL. )onbeşbinlira)
SATIŞ ŞARTLARI: 04.02.2020 tarihinde; Saat :
Antalya, Gazipaşa İlçesi, Sarıağaç Mh.;
**269 Ada, 4 Parsel, 1.325,00 m2, 261/66250 HİSSE ( 5,22 metrekare ) ARSA 09.00-09.05
**269 Ada, 5 Parsel, 845,00 m2, 83/21125 HİSSE ( 3,32 metrekare ) ARSA 09.10-09.15
**270 Ada, 4 Parsel, 2.009,00 m2, 3148/803600 HİSSE ( 7,87 metrekare ) ARSA 09.20-09.25 arasında Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 1. Kat İcra Satış Servisi 108 Numaralı Odada açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır. Birinci arttırma tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağrıldıktan sonra teklif edilen en yüksek rayiç bedelin % 75’i + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla en çok artırına ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 11.02.2020 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmalar yapılacaktır. İkinci artırmalarda rayiç bedelin %50’si + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki 1. artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2- Teminat arttırmaya esas rayiç bedelinin her arsa için % 7.5’ udur.
3-Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 2019/47 T. sayılı dosyadan İcra Satış Servisi’ne başvurmaları, Satış Şartnamesinin icra dosyasından ve www.sgk.gov.tr satış ilanları internet sayfasından görülebileceği, masrafların ödenmesi şartı ile şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR