DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Antalya/Döşemealtı'nda 28 adet arsa ihale ile satılacaktır

DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
28 adet arsa satılacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Döşemealtı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye toplantı  Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

SIRA NO MAHALLESİ ADA
NO
PARSEL NO M2 İMAR DURUMU İŞGAL DURUMU MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALE TARİHİ SAATİ
1 KÖMÜRCÜLER 1873 4 571 (Arsa) İmar Çapı Verilememektedir. BOŞ 92.000,00 27.600,00 24.12.2018 10:00
2 KÖMÜRCÜLER 1873 5 474 (Arsa) İmar Çapı Verilememektedir. BOŞ 79.000,00 23.700,00 24.12.2018 10:30
3 KÖMÜRCÜLER 1873 6 464 (Arsa) İmar Çapı Verilememektedir. BOŞ 79.000,00 23.700,00 24.12.2018 11:00
4 KÖMÜRCÜLER 1873 7 497 (Arsa) İmar Çapı Verilememektedir. BOŞ 90.000,00 27.000,00 24.12.2018 11:30
5 KÖMÜRCÜLER 1874 10 473 (Arsa) İmar Çapı Verilememektedir. BOŞ 76.000,00 22.800,00 24.12.2018 12:00
6 KÖMÜRCÜLER 1493 16 506 (Arsa) İmar Çapı Verilememektedir. BOŞ 107.000,00 32.100,00 24.12.2018 14:00
7 KÖMÜRCÜLER 1869 2 492 (Arsa) İmar Çapı Verilememektedir. BOŞ 104.000,00 31.200,00 24.12.2018 14:30
8 KÖMÜRCÜLER 1869 1 348 (Arsa) İmar Çapı Verilememektedir. BOŞ 67.000,00 20.100,00 24.12.2018 15:00
9 KİLLİK 265 2 81,39 (Arsa) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 2.500,00 750,00 24.12.2018 15:30
10 KİLLİK 263 14 459,97 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 14.000,00 4.200,00 24.12.2018 16:00
11 KİLLİK 259 11 558,86 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 17.000,00 5.100,00 25.12.2018 10:00
12 KİLLİK 259 7 242,06 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 9.000,00 2.700,00 25.12.2018 10:30
13 KİLLİK 259 10 220,34 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 8.000,00 2.400,00 25.12.2018 11:00
14 KİLLİK 259 6 406,84 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 17.000,00 5.100,00 25.12.2018 11:30
15 KİLLİK 259 21 742,67 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 38.000,00 11.400,00 25.12.2018 12:00
16 KİLLİK 323 6 437,74 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 22.000,00 6.600,00 25.12.2018 14:00
17 YAĞCA 138 1 7.682 (Arsa) Sanayi Tesisi BOŞ 1.730.000,00 519.000,00 25.12.2018 14:30
18 YAĞCA 8715 92 13.632,41 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 478.000,00 143.400,00 25.12.2018 15:00
19 CAMİLİ 9181 19 497,69 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 18.000,00 5.400,00 25.12.2018 15:30
20 AŞAĞIOBA 8860 1 6.755,48 (Arsa) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 440.000,00 132.000,00 25.12.2018 16:00
21 AŞAĞIOBA 8853 8 677,38 (Arsa) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 34.000,00 10.200,00 26.12.2018 10:00
22 MELLİDAĞ 433 60 8.383,55 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 185.000,00 55.500,00 26.12.2018 10:30
23 MELLİDAĞ 433 62 16.020,67 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 593.000,00 177.900,00 26.12.2018 11:00
24 MELLİDAĞ 437 32 3.882,45 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 78.000,00 23.400,00 26.12.2018 11:30
25 MELLİDAĞ 410 12 1.035,46 (Arsalı Kuyu) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 42.000,00 12.600,00 26.12.2018 12:00
26 MELLİDAĞ 456 5 219,72 (Tuvalet ve Arsası)İmar Planı Bulunmamaktadır. (İşgalli) Muhtelif agaç ve 20m2 Tuvalet Mevcuttur 26.000,00 7.800,00 26.12.2018 14:00
27 MELLİDAĞ 424 88 8.721 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 437.000,00 131.100,00 26.12.2018 14:30
28 ILICA 104 2 450 KONUT BOŞ 76.000,00 22.800,00 26.12.2018 15:00
1-Yukarıda yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı
tarih, saat ve muhammen bedelle Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından SATIŞ ihalesi yapılacaktır.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler:
-Özel Kişiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı, c) Nufus cüzdanı aslı ve fotokopisi
d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,
-Tüzel Kişiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, b) 2018 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
c) 2018 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti
e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.
-Ortak Girişim;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, b) 2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,
c) 2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı, d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.
3- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
4- İhale Bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar ile tapu masrafları alıcı tarafından ödenecektir.
5- Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4 maddesi gereği K.D.V. alınmayacaktır.
6- Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.
7- Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir.
Döşemealtı Belediyesi ANTALYA Tel: 0242 4213055 - Dahili:1230 / 1251

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR