ANTALYA 12. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Aksu'da imarlı arsa icradan satılıktır

ANTALYA 12. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00986997
Şehir : Antalya / Aksu
Semt-Mahalle : TOPALLI MAH. / AKSU
: 361
İmar Durumu : Konut
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA GÜNDEM 27.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2014/4513 Esas
Muhammen Bedeli
:
55,955 TL
Birinci Satış Günü
:
04.07.2019 16:00
İkinci Satış Günü
:
31.07.2019 16:00
Satış Yeri
:
ANTALYA 12.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SALONU (ANTALYA ADLİYESİ HUKUK BLOĞU 1.KAT 9, 10, 11, 12 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SALONU) MURATPAŞA ANTALYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANTALYA
12. İCRA DAİRESİ
2014/4513 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Aksu İlçe, 437 Ada, 3 Parsel, TOPALLI Mahalle/Köy, parsel üzerinde inşai ve zirai muhtesat bulunmamaktadır. Topoğrafik yapısı engebeli olup üzerinde makiler vardır.Topallı Mahallesi Aksu/Antalya adresinde bulunan arsa vasfında taşınmazdır. Yumuk Sokağa 1,7 km, Ormandamı Sokağa 2,15 km, Serik Caddesine 15 km mesafededir. Parsel üzerinde inşai ve zirai muhtesat bulunmamaktadır. Topoğrafik yapısı engebeli olup üzerinde makiler vardır. Parselin yola cephesi yoktur. 200 m yakınında stabilize yol bulunmaktadır.Elektrik ve suyu mevcut değildir.Etrafında yapılaşma yoktur.Taşınmaza toplu taşıma araçları ile ulaşım mümkün değildir.
Adresi : Topallı Mahallesi/Aksu Antalya
Yüzölçümü : 361,00 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :Dosya içerisinde bulunan Aksu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 06.03.2019 tarih ve 1063 sayılı yazısında; “Antalya İli Aksu İlçesi Topallı Mahallesi 437 Ada 3 Parsel önceki dönemlerde 11.06.1991 tarih ve 4-896 sayılı İl İdare kurulunca onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam, 2 kat, TAKS: 0.15, KAKS: 0.30 konut alanı olarak görülmektedir. Ancak bölgede Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince ilk olarak 15.02.2008 tarih ve 84 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planında ‘ağaçlandırılacak alan’, ikinci olarak 29.08.2013 tarih ve 496 sayılı kararı onaylanan 1/25000 revizyon nazım imar planında ‘Topallı Turizm ve Golf Tesisleri Alanı’ son olarak da 10.07.2017 tarih ve 594 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planında ‘plan onama dışı alan (kuzey Antalya K.T.K.G.B.)’ olarak nitelendirilmiştir. Söz konusu taşınmazın da bulunduğu alan, 06.01.2005 tarih ve 25692 sayılı resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında planlama yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na geçmiştir. Bölgenin tamamında; mülkiyetin büyük bir çoğunluğunun vasfının “Zeytinlik” olması, 1/25000-1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının uyuşumsuz olması, Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü tarafından Kuzey Antalya Çevre Yolu güzergahına isabet eden parseller imar planlarına uyuşumsuz olarak kesilmiş ve ilgili kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilerek yolun trafiğe açılmış olması, 380 kv Seydişehir-Varsak Enerji İletim hattının söz konusu imarlı sahadan geçmesi, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından demiryolu-hızlı tren projesinin üretilmesi, imar planlarının kadastro parseli bazında yapılmış olması sebebi ile bazı kadastro parsellerin planlanmadığı, bu yüzden imar yollarının birbirini karşılamadığı ve sürekliliğin olmadığı, bazı imar adalarının kadastro veya imar yolu bağlantısı bulunmaması gibi hususlardan dolayı bölgede imar planları uygulanamamaktadır. Revizyon imar planlarının yapılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığına konunu önemi belirtilerek iletilmiştir. Turizmi teşvik kanununun 7.maddesi uyarınca yukarıda bahsi geçen tüm gerekçelerin Bakanlıklar düzeyinde irdelenmesi, bilhassa mülkiyet sorununun çözümüne yönelik yasal zeminin oluşturulması ve akabinde İl İdare Kurulu tarafından onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli mevzi imar planlarının bölgeye değer katacak yeni plan kararları getirilmek suretiyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca revize edilmesinin ardından bölgede bulunan ada-parselleri imar çapı verilebilecektir.” Denilmektedir.
Kıymeti : 55.955,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 04/07/2019 günü 16:00-16:05 arası
2. Satış Günü : 31/07/2019 günü 16:00-16:05 arası
Satış Yeri :ANTALYA 12.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SALONU (ANTALYA ADLİYESİ HUKUK BLOĞU 1.KAT 9, 10, 11, 12 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SALONU) MURATPAŞA ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/4513 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/04/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR