BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİSAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara'da 14 adet taşınmazın satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır

BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİSAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01118498
Şehir : Ankara / Çubuk
Semt-Mahalle : BARBAROS MAH. / ÇUBUK
: 29957
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 20.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
GÜÇLÜ ANADOLU 24.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.02.2020 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Seymen Emlak Müdürlüğünde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğünden

Satılacak Olan Taşınmazlar

Sıra No Dosya No İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçüm (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Saati
1 06140110803 Çubuk Barbaros 963 2 29.957,95 29.957,95 Kentsel Servis Alanı 9.590.000,00 1.918.000,00 09:00
2 06010108065 Keçiören Esertepe 90298 7 641,00 641,00 Konut Alanı 898.000,00 179.600,00 09:10
3 06140111006 Çubuk Esenboğa 190450 6 4.000,00 1.791,00 Konut Alanı 898.000,00 179.600,00 09:20
4 06140110837 Çubuk Güldarpı 190268 3 1.682,18 1.682,18 Kentsel Servis Alanı 757.000,00 151.400,00 09:30
5 06140104124 Çubuk Sünlü 2665 5 1.000,00 990,00 Konut Alanı 400.000,00 80.000,00 09:40
6 06250101793 Pursaklar Saray 98585 1 3.049,00 372,78 Konut Alanı 100.700,00 20.140,00 09:50
7 06140111389 Çubuk Meşeli 222 2 627,67 627,67 İmarsız-Hamtoprak 12.555,00 3.766,50 10:00
8 06140110586 Çubuk Kösrelik 257 8 117,18 117,18 İmarsız-Hamtoprak 2.345,00 703,50 10:10
Kiralanacak Olan Taşınmazlar
Sıra No Dosya No İlçe Mahalle Ada Parsel Kira Süresi Kiralanacak Yüzölçüm (m²) Kullanım Amacı Tahmini İlk Yıl Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati
9 06140110411 Çubuk Susuz 154 2 3 Yıl 1.436,04 Tarımsal Amaçlı 650,00 195,00 10:20
10 06140107255 Çubuk Çit 143 2 3 Yıl 1.500,11 Tarımsal Amaçlı 455,00 136,50 10:30
11 06140111345 Çubuk Çit 113 7 3 Yıl 1.650,00 Tarımsal Amaçlı 380,00 114,00 10:40
12 06140109745 Çubuk Kızılca 118 11 3 Yıl 4.600,03 Tarımsal Amaçlı 9.000,00 2.700,00 10:50
13 06090102242 Akyurt Gölü (Çardakbağı) 3070 24 3 Yıl 17.508,23 Stok Sahası 14.040,00 4.212,00 11:00
14 06090102241 Akyurt Gölü (Çardakbağı) 3068 25 3 Yıl 12.957,36 Tarımsal Amaçlı 3.900,00 1.170,00 11:10
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar ; 04/02/2020 tarihinde karşılarında belirtilen saatinde,
2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile Seymen Emlak Müdürlüğünde, teşekkül edecek Komisyon huzurunda sırası ile ayrı ayrı ihale ile kiralanacak ve satılacaktır. (ADRES: Mithatpaşa Caddesi No:60 İhale Salonu Çankaya/ANKARA)
2-İhaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Teminat Bedelinin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü TC no.lu nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin,
İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.
3-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi,5.000,00-TL yi geçmesi halinde talep üzerine, ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
4-Kiralanacak taşınmazlarda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4 dü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; kati teminat,karar pulu bedeli ve damga vergisi alınacaktır.
5-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçlar (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.
6-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Seymen Emlak Müdürlüğü ilgili servisinde görülebilir.
7-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler: : ankara@csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir."TEL: (0312) 310 79 54 - 311 25 96 İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR