ANKARA 22. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara/Mamak'ta 1241 m2 arsa müştemilatı ile mahkemeden satılıktır

ANKARA 22. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00984122
Şehir : Ankara / Mamak
Semt-Mahalle : TÜRKÖZÜ MAH. / AKDERE
: 976
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 20.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NA İZAFETEN
Dosya No
:
2018/64 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
1,241,893 TL
Birinci Satış Günü
:
21.05.2019 10:45
İkinci Satış Günü
:
21.06.2019 10:45
Satış Yeri
:
2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) Ankara

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NA İZAFETEN
ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2018/64 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli Mamak İlçesi Türközü Mahallesi 438.Sokak Cepheli Arsa Üzerinde kurulu bulunan 7-9-11 ve 13 Kapı nolu Gece kondu tarzı yapıların bulunduğu yere rastlayan Kain Tapunun 37656 Ada, 8 parselde kayıtlı bulunan 976,00-m2 yüz ölçümünde üzerinde Muhdesat ve ağaçların bulunduğu arsa vasıflı taşınmaz üzerinde hissedar olmayan Halit Uysaler'e ait 7 kapı nolu Ev ve muhdesat bulunmakta olup, binanın toplam alanı 79,00-m2 dir 5,00-m2'lik kısmı parsel içinde kalmaktadır. Ayrıca bu Eve ait kömürlüğünde 6,00-m2'si parsel içinde kalmakta olup, hissedar olmayan Halit Uysaler'e ait yapı ve muhdesat toplam bedeli için, 1.999,80-TL, değer takdir edilmiştir.Taşınmaz üzerinde bulunan 9 kapı nolu Ev Muhddesat ve Bitkisel Materyal ise Hissedar Hacı Zöngür'e ait olup, Tek katlı Gecekondu tarzı yapının inşaat alanı 89,00-m2 dir buna ilaveten 14,00-m2 lik kömürlüğü ile birlikte yapı bedeli, Kömürlük bedeli ve Bitkisel materyal(ağaçların) değerine toplam : 35.036,10-TL, değer takdir edilmiştir. yine taşınmaz üzerinde Hissedar Hamza Eryiğit Mirasçılarına ait 11 kapı nolu Gecekondu yapı tarzında yapılmış Ev ve kömürlüğü ile 5 adet ağaç bulunmaktadır, Binan toplam inşaat alanı 67,00-m2 kömürlüğün alanı ise 42,00-m2 dir. Ev kömürlük ve ağaçlar için toplam : 27.970,90-TL, değer takdir edilmiştir. Yine hissedar olmayan Yusuf Yöne'ait 13 kapı noluYapı ve Ağaçlar içinyapılan değerlendirmede ise Binanın alanı 79,00-m2 olup, bununun 17,00-m2'si parsel içinde kalmaktadır. ayrıca içinde 5 adet ağaç bulunmaktadır. 13-kapı nolu yapı ve ağaçlar için toplam : 5.686,60-TL, değer takdir edilmiştir. Arsa bedelinin değeri ise 1.171.200,00-TL, değer takdir edilmiştir. buna göre Arsa ve müştemilatının toplam değeri : 1.241.893,40-TL olup bu değer üzerinden Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/23 Esas, 2017/1415 Sayılı kesinleşmiş kararı gereğince hissedarlar arasındaki ortaklığın giderilmesi amacıyla açık artırma yoluyla ve üzerindeki takyidatlarıyla birlikte satılarak paraya çevrilecektir.
Yüzölçümü : 976,00 m2
Arsa Payı : Tamamı
İmar Durumu : Mamak Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik müdürlüğünün 0804/2019 tarih ve 1837 sayılı yazıları ile Ayrık yapı nizamda Taks : 0,60, Kaks : 1,60, Saçak seviyesi 14,50-m, yapılaşma koşullu Bodrum hariç 4 katlı "Konut" kullanımında kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.241.893,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/05/2019 günü 10:45 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 21/06/2019 günü 10:45 - 10:55 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) Ankara
NOT : İşbu dosyamızdan satışına karar verilen Taşınmazla ilgili hissedarlardan Müteveffa Ebubekir Sami TURAN Kızı 06/04/1937 DoğmluTC : 45661418498Nolu Pascale PAULETTE TURAN'ın kendisine tebligat yapılamadığıve yurtdışıadresinin tesbit edilemediği mahkeme vedosya kayıtlarından anlaşıldığından işbu satış ilanı (Gazete ilananın) İİK'nun 127'nci maddesi gereğince ilanen tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanına, ayrıca adresi tapu kaydında olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine ve diğer hissedarlara gönderilen satış ilanının imkansızlığı halinde işbu satış ilanı (Gazete ilanının) yukarıda yazılı madde gereğince ilanen tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanına,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/64 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR