KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ankara/Kahramankazan'da 2853 m2 arsa satılacaktır

KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00961251
Şehir : Ankara / Kahramankazan
Semt-Mahalle : SARAY MAH. / KAZAN
: 2853
İmar Durumu : Ticari
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 10.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Kahramankazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Saray Mahallesi tapulamasına kayıtlı 3701 ada 15 parsel numaralı 1(bir) adet taşınmazın satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.03.2019 10:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
21.03.2019 tarihinde saat 16.00’a kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Meclis Toplantı Salonunda (16. Kat) Ankara
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR

  1. Mülkiyeti Kahramankazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Saray Mahallesi tapulamasına kayıtlı 3701 ada 15 parsel numaralı 1(bir) adet taşınmazın; 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45,46 ve 47. maddeleri gereğince maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile satılacaktır.

  2. Satışı yapılacak taşınmazın mahallesi, cinsi, ada, parsel, mevkii, yüzölçümü, m² bedeli, toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya çıkarılmıştır.

  3. İhale 22.03.2019 Cuma günü saat 10:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda (16. Kat) Ankara

  4. Bulvarı No: 105/1 Kahramankazan/ANKARA Encümen huzurunda yapılacaktır.

  5. Taşınmaz bedeli (İdari Şartnamenin 7.Maddesinde belirtildiği üzere tahsil edilecektir.)

6- İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır;
A–Teklif Mektubu,
B-Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,
C-Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,
D-Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (ikametgâh belgesi),
E-İsteklinin Kahramankazan Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Kahramankazan Belediyesi Mali
Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge,
F-Gerçek kişiler için imza sirküsü (noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif
vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname
G-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/
Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde
alınmış tüzel kişiliğin sicilin kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi
Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
H-Ortak katılım halinde ortaklık beyannamesi
I-İdari şartnamenin okunup kabul edildiğine dair taahhütname, söz konusu yapının mevcut haliyle
gezilip, görüldüğü ve yapının şartnameye uygun olduğunu kabul eder taahhütname.
İsteklilerin yukarıda yazılı belgeler ile Kazan Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler
Müdürlüğünden belge alıp ihale dosyasına koymakla yükümlüdür.
7- Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kahramankazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri
içinde Kahramankazan Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00 / 1220-1227) müracaat
etmeleri ve ₺500,00 bedel karşılığı İdari Şartnameyi almaları gerekmektedir.
8- İstekliler ihale 21.03.2019 tarihinde saat 16.00’a kadar Kahramankazan Belediyesi Emlak ve
İstimlâk Müdürlüğü’ne (Ankara Bulvarı 9. Kat No: 105/1) teslim etmelidirler.

MAHALLE CİNSİ ADA PARSEL NİTELİĞİ ALAN
(M²)
TOPLAM BEDEL(₺) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
(₺)
SARAY TİCARİ REKREASYON ALANI 3701 15 ARSA 2.853,00. M² ₺997.000,00 ₺30.000,00.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR