YENİMAHALLE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara/Kahramankazan'da 1.400 m² arsa ihaleyle satılacaktır

YENİMAHALLE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ankara İli Kahramankazan İlçesi Kumpınarı Mahallesi ( 2913 Ada 4 Parsel , 1.400.00 m2 yüzölçümlü boş Arsa vasfındadır.) adresindedir .
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2019 15:20
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İhale Salonu (uzlaşma Salonu)
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1) Satışa çıkarılan gayrimenkul, Ankara İli Kahramankazan İlçesi Kumpınarı Mahallesi ( 2913 Ada 4 Parsel , 1.400.00 m2 yüzölçümlü boş Arsa vasfındadır.) adresindedir .
2) Satışa çıkarılan gayrimenkul, Kahramankazan Tapu Sicil Müdürlüğü'nün 2913 Ada 4 Parselinde kayıtlı 1.400.00 m² yüzölçümlü gayrimenkuldür ( arsa ). İmar durumu: Köşe parsel, Ayrık nizam 2 katlı bölge TAKS 0.10 Emsal=0.20 Hmax=6.50 . Anılan gayrimenkulün bulunduğu konum olarak köşe parseldir. Kuzeyi yeşil alandır. İstanbul yoluna 800 m., Kahramankazan şehir merkezine 2,5 km., Ankara şehir merkezi Kızılay’a 32 km mesafededir.
3) Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere Satış Komisyonu’nca 225.000,00 TL.- (İki yüz yirmi beş bin TL ) rayiç değer tespiti yapılmıştır.
4) Artırmaya iştirak etmek isteyenlerden gayrimenkule rayiç değeri % 7.5 nispeti olan 16.875 TL teminat istenir. Teminat olarak para, bankalar tarafından verilen teminat mektupları, Hazine tahvil ve bonoları, hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat ( Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilir.
5) Gayrimenkulün satışı, 12/12/2019 tarihinde saat 15.20’de Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda (Uzlaşma Salonu) yapılacaktır.
6) Gayrimenkullerin Satış Şartnameleri 9520138176 vergi numarası ile Yenimahalle Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisinden temin edilir.
7) Teminat, Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine saat (12.00 )'ye kadar makbuz karşılığı yatırılarak, aynı saate kadar Gayrimenkul Satış Komisyonu’na ibrazı gerekir.
8) Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak, gayrimenkul 19/12/2019 tarihinde aynı mahal ve saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.
9) İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.
İlan olunur .

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR