HAYMANA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara/Haymana'da 683 m² arsa icradan satılıktır (çoklu satış)

HAYMANA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01119540
Şehir : Ankara / Haymana
Semt-Mahalle : ÇALIŞ MAH. / HAYMANA
: 683
Yayınlandığı Gazeteler

HAYMANA 24.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/458 ESAS
Muhammen Bedeli
:
8,307 TL
Birinci Satış Günü
:
31.03.2020 14:20
İkinci Satış Günü
:
04.05.2020 14:20
Satış Yeri
:
HAYMANA ADLİYESİ İCRA MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
HAYMANA
İCRA DAİRESİ
2018/458 ESAS
TAŞINMAZIN
AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Haymana İlçe, Çalış Mah. 243 ada 7 parsel sayılı taşınmazın Haymana İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2018/18-2019/12 E. K sayılı dosyasından yaptırılan ve kesinleşen kıymet takdir raporuna göre: Ankara ili Haymana ilçesi Çalış Mah. 243 ada 7 parselin 683,00 m2 yüzölçümü ve arsa niteliğinde olup tam hisse ile Ferhat KARAHÜYÜK adına kayıtlı olduğu, Taşınmazın düzgün bir geometrik şeklinin olduğu, taşınmazın üzerinde 6-8 yaşlarında 12 adet ceviz ağacının bulunduğu, taşınmazın arsa vasıflı olduğu, Çalış Mahalle merkezine 493 metre mesafede bulunduğu, semt ve mevkii, emsallerin alım-satım rayiçleri, yüzölçümü, şehir ve iş merkezine mesafesi bölgedeki konumu, imar durumu vb değerine tesir edecek tüm etkenler ile günün ekonomik koşulları da nazara alındığında birim m2 değeri 9.00 TL /m2 olmak üzere toplam değeri 9,00 TL/m2x683,00m2=6.147,00 TL olarak belirtildiği, Taşınmaz üzerinde 6-8 yaşlarında 12 adet ceviz ağacı bulunmakta olduğu, bu ağaçların değeri 12x180 TL=2.160,00 TL olduğu, böylelikle 243 ada 7 parsel sayılı taşınmazın= Arsa bedeli 9.00 TL/m2 x683m2=6147,00 TL, Ağaç bedeli: 12 adet x180 TL=2.160,00 TL Toplam: 6.147,00 TL+2.160,00 TL =8.307,00 TL(Yalnız sekizbin üçyüzyedi Türk Lirası ) olarak hesaplanmıştır." denilmektedir.
Adresi : Ankara ili Haymana ilçesi Çalış Mah. 243 ada 7 parsel
Yüzölçümü : 683,00 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Tapu kayıtlarındaki gibidir
Kıymeti : 8.307,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Türkiye Halk Bankası A.Ş'nin 16/11/2011 tarih 5755 yevmiye nosu ile 5.000.000,00 ETL ipoteği bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 31/03/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 04/05/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : HAYMANA ADLİYESİ İCRA MEZAT SALONU
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Haymana İlçe, Çalış Mah 2198 Parsel, sayılı taşınmazın Haymana İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2018/18-2019/12 E. K. sayılı dosyasındası ile kesinleşen kıymet takdir raporuna göre; Ankara ili Haymana ilçesi Çalış Mahallesi 2198 nolu parselin 2.200,00 m2 yüzölçümü ve tarla niteliğinde olup tam hisse ile Ferhat KARAHÜYÜK adına kayıtlı olduğu, Taşınmazın düzgün bir geometrik şeklinin olduğu, topoğrafik yapısının hafif eğimli olduğu, taşınmazın üzerinde kavak ağaçlarının bulunduğu, kumlu-tınlı toprak yapısına sahip olduğu, Taşınmazın Çalış Mahalle merkezine 685 metre mesafede olduğu belirlenmiştir. 2198 numaralı parseli teşkil eden 2.200,00 m2 yüzölçümü ve tarlı nitelikli taşınmazın bulunduğu semt ve mevkii, emsallerinin alım-satım rayiçleri, yüzölçümü, şehir ve iş merkezine mesafesi bölgedeki konumu, imar durumu vb değerine tesir edecek tüm etkenler ile günün ekonomik koşulları da nazara alındığında birim m2 değeri, 4.00 TL/m2 olmak üzere toplam değeri 4,00TL/m2 x2.200,00M2=8.800,00 TL olarak belirlenmiştir. Taşınmaz üzerinde 10-15 yaşlarında 15 adet kavak ağacı, 10-15 yaşlarında 4 adet söğüt ağacı bulunmakta olup, Kavak ağacı 15 adet x120 TL=1.500,00TL, Söğüt ağacı 4x100 TL =400 TL dir. 2198 numaralı taşınmazın; Tarla bedeli 4.00 TL/m2 x 2.200,00 m2 =8.800,00 TL, Ağaç bedeli Kavak Ağacı=15 adet x120 TL =1.500,00 TL, Söğüt ağacı=4x100 TL =400 TL toplam 1.900,00 TL olmak üzere toplam tarla bedeli ve ağaç bedeli 10.700,00 TL olarak hesaplanmıştır" denilmektedir.
Adresi : Ankara ili Haymana ilçesi Çalış Mah 2198 parsel
Yüzölçümü : 2.200,00 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Tapu kaydındaki gibidir
Kıymeti : 10.700,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Türkiye Halk Bankası A.Ş 'nin 16/11/2011 tarih ve 5755 yevmiye nolu yazısı ile 50.000,00 ETL İpoteği bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 31/03/2020 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 04/05/2020 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : HAYMANA ADLİYESİ İCRA MEZAT SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/458 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR