SİNCAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara/Etimesgut'ta 2.358 m² arsa vergi dairesinden satılıktır

SİNCAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ankara İli Etimesgut İlçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Malazgirt 1071 Cad. No: 53, 46623 Ada 3 Parselde kain 2.358.,00 m2 arsa.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2019 14:40
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü’nün 17. katta bulunan İhale Salonunda ( Uzlaşma Salonu ) açık artırma ve peşin para ile yapılacaktır.
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Sincan Vergi Dairesi Müdürlüğü
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


Vergi borcundan dolayı mahçuz bulunan aşağıda tapu kaydı, özellikleri ve rayiç değeri belirtilen taşınmaz 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 94-99’uncu maddeleri gereğince açık arttırma ile satılacaktır.
1- Satışa çıkarılan gayrimenkul Ankara İli Etimesgut İlçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Malazgirt 1071 Cad. No: 53, 46623 Ada 3 Parselde kain 2.358.,00 m2 arsa.
2-Satışa çıkarılan gayrimenkul; Arsa vasfında olup, Teknik Alt Yapı Binası( Enerji santralı binası, su deposu vb) amaçlıdır. Arkadya Göksu Evleri Sitesinin tam arkasında boş vaziyettedir. E= 0.50.dir. Yani parsel üzerine 0.50 X 2.990 m2 = 1.495 m2 kapalı alan yapılabilir. Ticari ve satış kabiliyeti düşüktür.
3- Gayrimenkulün artırmaya esas olan biçilmiş rayiç bedeli 1.500.000,00-TL’dir.
4- Açık artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkule biçilen rayiç değerin %7,5 nispetinde 112.500,00 -TL teminat alınacaktır. Teminat olarak; para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler(Nominal bedeli faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır) Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat “ Bu esham ve tahvilat teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı ile değerlendirilir”
5-Gayrimenkulün satışı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü’nün 17. katta bulunan İhale Salonunda ( Uzlaşma Salonu ) 11/12/2019 Çarşamba günü saat 14:40’da açık artırma ve peşin para ile yapılacaktır.
6-Gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesi Sincan Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış servisinden temin edilebilir.
7-Gayrimenkul satış ihalesine katılmak isteyenler belirtilen teminat tutarını Ankara Deftarlığı Musasebe Müdürlüğü veznesine makbuz karşılığı yatırarak, makbuzu satış günü en geç saat 12:00’a kadar ( Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü ) Satış komisyonuna ibraz edeceklerdir.
8-Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhan olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın yedi( 7 ) gün daha uzatılarak, yedi gün sonraki 18/12/2019 tarihinde aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.
9-İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu, artırmaya iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları, her türlü vergi, resim, harç (%18 KDV, damga vergisi, tapu harcı, tellaliye) alıcıya ait olduğu,
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR