ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 19 adet taşınmazın satış ihalesi

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ankara Çankaya, Mamak, Yenimahalle, Pursaklar, Gölbaşı, Altındağ ve Keçiören'de bulanan toplam 19 adet taşınmaz 2886 Sayılı Kanunun 36.Maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hipodrom Caddesi No: 5 Belediye Hizmet Binası B-Blok 1. Kat Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
(Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı)

Aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Kanunun 36.Maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla ayrı ayrı mülkiyet satışı yapılacaktır.

1-İhale 12.09.2019 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1.Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacaktır.
2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.
3-İstekliler, Şartnamenin 2.Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a-Kimlik ve Yetki Belgeleri.

b-İkametgâh Belgesi.

c-Teklif Mektubu,

d-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

e-Yer Görme Belgesi.
f-Şartname Alındı Makbuzu.

g-Geçici Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.

4-İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.
5-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.
6-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
7-Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’a kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
8-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
9-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
10-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
11-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

S.No İlçesi Mahallesi Ada / Parsel Alanı (m²) Satılacak Hisse Kat Adedi/ Yüksekliği Emsal veya İnşaat alanı Plan Amacı Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati
1 Yenimahalle Ergazi 14943/4 10.330,50 10.330,50 Serbest E:1,75 K.S.A 20.661.000,00 TL 619.830,00 TL 14:00
2 Pursaklar Saray 98144/6 6.401,90 6.401,90 H min:12 kat E:1,40 KONUT 3.521.045,00 TL 105.631,35 TL 14:05
3 Pursaklar Saray 98149/3 6.398,77 6.398,77 H min:12 kat E:1,40 KONUT 3.519.323,50 TL 105.579,71 TL 14:10
4 Pursaklar Saray 98168/4 7.136,37 7.136,37 H min:12 kat E:1,40 KONUT 3.925.003,50 TL 117.750,11 TL 14:15
5 Çankaya Karakusunlar 80053/1 4.576,00 4.576,00 Yençok 16 Kat E:2,95 KONUT + HİZMET ALANI 13.728.000,00 TL 411.840,00 TL 14:20
6 Çankaya Çayyolu 44058/1 11.312,00 3.471,00 Serbest E:1,50 K.Ç.A 12.322.050,00 TL 369.661,50 TL 14:25
7 Çankaya Dikmen 29273/1 5.512,00 4.346,00 Serbest İnşaat Alanı: 16.699,00 m2 M.A. 15.862.900,00 TL 475.887,00 TL 14:30
8 Çankaya Dikmen 29275/2 9.318,00 9.237,00 Serbest İnşaat Alanı: 28.214,00m2 M.A. 33.253.200,00 TL 997.596,00 TL 14:35
9 Mamak Mutlu 12082/1 922,00 922,00 5.Kat 10 Daire (Brüt Daire Büyüklüğü150m2) KONUT 922.000,00 TL 27.660,00 TL 14:40
10 Mamak Mutlu 12082/2 760,00 760,00 5.kat 10 Daire (Brüt Daire Büyüklüğü150m2) KONUT 760.000,00 TL 22.800,00 TL 14:45
11 Mamak Mutlu 12083/1 794,00 794,00 5.Kat 10 Daire(Brüt Daire Büyüklüğü150m2) KONUT 794.000,00 TL 23.820,00 TL 14:50
12 Altındağ Karapürçek 24464/1 1.704,03 1.704,03 4.Kat E:1,40 KONUT 937.216,50 TL 28.116,50 TL 14:55
13 Altındağ Karapürçek 24464/2 1.600,00 1.600,00 4.Kat E:1,40 KONUT 880.000,00 TL 26.400,00 TL 15:00
14 Altındağ Karapürçek 24464/3 1.600,00 1.600,00 4.Kat E:1,40 KONUT 880.000,00 TL 26.400,00 TL 15:05
15 Çankaya Dikmen 29210/2 19.092,00 6.919,00 H.Serbest E:1,95 KONUT 22.140.800,00 TL 664.224,00 TL 15:10
16 Çankaya Lodumu (Beytepe) 28991/1 2.669,00 2.168,00 2.Kat E:0,60 S.K.T. 2.168.000,00 TL 65.040,00 TL 15:15
17 Çankaya Lodumu (Beytepe) 28524/1 710,00 710,00 2.Kat E:0,50 KONUT 710.000,00 TL 21.300,00 TL 15:20
18 Gölbaşı Kızılcaşar 122766/2 30.000,00 1.913,00 H.Serbest E:2,00 ÖZEL PROJE ALANI 4.399.900,00 TL 131.997,00 TL 15:25
19 Keçiören Ayvalı 91977/1 5.455,00 4.228,00 H.Serbest E:1,60 KONUT 17.123.400,00 TL 513.702,00 TL 15:30

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR