ANKARA 24. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara/Altındağ'da 2280 m² daire icradan satılıktır

ANKARA 24. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01115100
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : HUZUR MAH. / ÖVEÇLER
: 2280
İmar Durumu : Konut
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BİRLİK 12.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/241 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
7,405,750 TL
Birinci Satış Günü
:
12.03.2020 11:40
İkinci Satış Günü
:
09.04.2020 11:40
Satış Yeri
:
3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) Altındağ/ ANKARA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA
24. İCRA DAİRESİ
2017/241 TLMT.

TAŞINMAZI
N AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile (İkince dereceden) takip dosyasından alınan talimat doğrultusunda, borçlu adına kayıtlı ve ipotekli bulunan, kıymet takdiri icra hakimliğince belirlenen Ankara ili Çankaya ilçesi 25443 ada 9 parselde kain 2693,00 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz satılarak paraya çevrilecektir. Satışa konu Ankara ili, Çankaya ilçesi, Huzur mahallesi, Cevizlidere caddesi ile 1119. Sokak kesişiminde kain taşınmaz üzerinde yıkılmış binaların enkazının olduğu arsadır. Dava konusu taşınmaz, Ankara ili Çankaya ilçesi sınırları içerisinde ve Cevizlidere caddesi ile 1119. Sokak kesişiminde olmakta olup, 1119. Sokağa ve Cevizlidere caddesine cephelidir. Konum olarak düz bir yapısı vardır. İmarlı arsa vasfındadır. Meskun alandadır. Çevresinde zemin kat + 4 katlı yapılar bulunmaktadır. Etrafı sac levhalar çevrilidir.Şehir merkezine ulaşım kolay bir şekilde sağlanmaktadır. Taşınmaz, Ulus merkeze kuş uçuşu olarak yaklaşık 8,1 km mesafededir. Her türlü alt yapı ve belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Topografik yapısı her türlü inşaat yapımına uygundur. İmar durumu şu şekildedir: Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.11.2018 tarih ve 61084 sayılı yazısında; Huzur mahallesi imarın 25443 Ada 9 sayılı parselinin 81011 nolu parselasyon planı ile oluşturulmuş olup, onanlı imar planı ile parselin imar kullanımının Konut, yapılaşma şeklinin ise, Ayrık Nizam 4 Kat, TAKS:0,35, KAKS:1,40 olarak tanımlandığı, ancak 25443 ada 9 parsele (6306 sayılı Kanun kapsamında Riskli yapı) ilişkin ilgilileri tarafından sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi, 6306 sayılı Kanunu'nun 6.maddesinin 6. Bendi ile 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 18.maddesinin 2 (a) bendi, Mülga 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. Maddesinin e bendi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 08.06.2018 tarihinde resen onaylandığı, Plan değişikliklerinin 11.06.2018 ile 11.07.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz bulunmadığından kesinleştiği, Onaylı İmar Planı Değişikliğine ilişkin olarak ilgililerince 3194 sayıl İmar Kanunun 15'inci ve 16'ncı madde hükümlerine göre hazırlattırılan, 25443 ada 9 sayılı parseldeki kamuya (park) terk işleminin, Çankaya Belediye Encümeninin 13.09.2018 tarih ve 3204.13 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylandığı, yapılan imar planı değişikliği ve kamuya (park) terk işlemi ile 2.693,00 m2 tapu alanlı parselin, 413 m2 sinin kamuya terk edildiği ve uhdesinde kalan 2.280,00 m2'lik kısmın onaylı imar planına göre imar kullanımına konut, yapılaşma şeklinin ise en çok: Zemin + 4 kat, E:1.90 olarak tanımlandığı bildirilmiştir. Taşınmazın tamamı muris borçlu adına kayıtlıdır.
Adresi : Huzur Mahallesi Cevizlidere Caddesi İle 1119. Sokak (Eski 12. Sokak) Kesişiminde Kain 25443 Ada 9 Parsel 2693 m² Yüzölçümlü Arsa. Çankaya / ANKARA
Yüzölçümü : 2.693,00 m²
Arsa Payı : -
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 7.405.750,00 TL
KDV Oranı : %18 (Değişiklik olması hâlinde satış tarihinde yürürlükte olan KDV oranları uygulanacaktır.)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. 6306 sayılı Kanun gereğince riskli yapı şerhi bulunmakla ayrıca 1, 2,3 ve 4. Dereceli ipotek kayıtları ile bir kısım hacizler bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 12/03/2020 günü 11:40 - 11:45 arası
2. Satış Günü : 09/04/2020 günü 11:40 - 11:45 arası
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) Altındağ/ ANKARA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/241 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR