OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıklarının toplatılması ve gayrimenkullerin satılması işi ihale edilecektir

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ambalaj Atıklarının Toplatılması İşi ve Gayrimenkullerin Satılması işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda listede belirtilen; Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufunda bulunan Ambalaj Atıklarının Toplatılması İşi ve Gayrimenkullerin Satılması işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

  1. Osmangazi Belediyesi sınırları dahilinde kalan 136 mahallenin, 01.01.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında Ambalaj Atıklarının (cam, metal, plastik, kompozit, ahşap, kağıt-karton) kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayırma tesisinde ayrıştırılması işi.


Tahmini Aylık Hizmet Bedeli : 25.100,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı : 9.036,00-TL

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Yiğitali Mahallesi 105 ada, 21 sayılı parselde bulunan (230,34 m²)arsa niteliğindeki gayrimenkulün satılması işi.

Tahmini Satış Bedeli : 57.585,00-TL
Geçici Teminat Miktarı : 2.880,00-TL

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Büyükdeliller Mahallesi 168 ada, 3 sayılı parselde bulunan (57,51 m²)tek katlı kargir ev ve arsa niteliğindeki gayrimenkulün satılması işi.

Tahmini Satış Bedeli : 46.000,00-TL
Geçici Teminat Miktarı : 2.300,00-TL


İhalenin Yapılacağı Yer : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati : 11 Aralık 2018 Salı günü, saat 14:00 de

İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati : 11 Aralık 2018 Salı günü saat 14.00’e kadar

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :


Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Md.)
c) Tebligat için yazılı adres beyanı
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname
f) Noter tasdikli imza sirküsü
g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge*

Tüzel Kişiler ;

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname
f) Toplama Ayırma Tesisinin (TAT) Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)/ Çevre Lisansı fotokopisi,**
g)TAT’ta tam zamanlı olarak çalışan Çevre Mühendisi’nin diploma fotokopisi**
h)Tesisin, ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması konusunda faaliyet gösterdiğine dair bilgi bulunan Kapasite Raporu**

ı) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
i)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.Not:

  1. Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının (asılları olmak şartıyla) 11 Aralık 2018 tarihi saat 12:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir.
  2. İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
  3. İhale evrakları teslim edildikten sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine yada Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına geçici teminat adı ile ödeme yapılabilir.

*2. ve 3. Sıradaki ihalelere getirilmeyecek
**1. Sıradaki ihaleye getirilecek
İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur ..

İlan tarihleri:

Bursa’da : 01 Aralık 2018, 5 Aralık 2018 tarihlerinde

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR