ALİAĞA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Aliağa Cindere mevkiinde 513 m2 arsa icradan satılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00767708
Şehir : İzmir / Aliağa
: 513
İmar Durumu : Konut
Yayınlandığı Gazeteler

HABERTÜRK 14.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2013/38 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
205200 TL
Birinci Satış Günü
:
26.04.2018 11:00
İkinci Satış Günü
:
22.05.2018 11:00
Satış Yeri
:
ALİAĞA ADLİYESİ 2. KAT TOPLANTI SALONU- HÜKÜMET CAD. NO :6 ALİAĞA ADLİYESİ ALİAĞA/İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
ALİAĞA
İCRA DAİRESİ
2013/38 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Aliağa İlçesi, 45 Ada, 8 Parsel, ALİAĞA köyü, cindere Mevkii, 513,00 m² yüzölçümlü ARSA Vasıflı taşınmaz. Cindere mevkiindeki taşınmaz Salih Karakaya adına kayıtlıdır. Kadastro incelemesi: Yapılan aplikasyon neticesinde 45 ada 8 no'lu parselin mülkiyet sınırlarının zemine uyduğu ve pafta ile herhangi bir uyumsuzluğunun olmadığı tespit edilmiştir. İmar durumu :Aliağa belediyesinin 05/02/2013 tarih ve 796 sayılı yazısında taşınmazın 18-k-ll-b nolu paftada yer aldığı , 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:100 ,ayrık nizam 4 kat konut alanı olarak planlı olup, yeni mahalle, kıbrıs caddesi, no :57 adresinde bulunduğu bildirilmiştir. 45 ada 8 no'lu parsel kısmen dikdörtgen şeklindedir. Taşınmaz kuzey cephesinde aynı ada 1 no'lu parsel güney cephesinde Kıbrıs caddesi ve ötesi 72 ada 9 ve 10 no' lu parseller, doğu cephesinde aynı ada 7 no'lu parsel ve batı cephesinde yol bulunmaktadır. Taşınmaz hükümet konağı, Adliye ve Belediyeye yaklaşık 2800 metre, ilçe merkezine yaklaşık 2400 metre, izban durağına yaklaşık 2650 metre, semt pazarına yaklaşık 1600 metre, semt garajına yaklaşık 5050 metre ve aliağa devlet hastanesine yaklaşık 1950 metre mesafededir. 14/02/2017 tarihli ek bilirkişi raporuyla taşınmazın birim metrekare fiyatı 400,00 TL olarak düzeltilmiştir.

Adresi : Yenimahalle Kıbrıs Caddesi No :57Aliağa / İZMİR
Yüzölçümü : 513 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Aliağa Belediyesinin 05/02/2013 tarih ve 796 sayılı yazısına göre taşınmaz 18-K-ll-b paftada yer aldığı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.00 ,ayrık nizam 4 kat konut alanı olarak planlıdır.
Kıymeti : 205.200,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 26/04/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 22/05/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : ALİAĞA ADLİYESİ 2. KAT TOPLANTI SALONU- HÜKÜMET CAD. NO :6 ALİAĞA ADLİYESİ ALİAĞA/İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK Madde 127.- (Değişik: 9/11/1988 – 3494/18 md.) İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan alakadarlarının tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetedeki satış ilanı tebligat yerine geçer.6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/38 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/03/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR