ALAÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Alaçam Belediyesi arsa satışı yapacak

ALAÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889410
Şehir : Samsun / Alaçam
Yayınlandığı Gazeteler

ALAÇAM''IN SESİ 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tabloda nitelikleri belirtilen arsaların satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Alaçam Belediyesi Meclis Toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALAÇAM BELEDİYESİ ADINA KAYITLI TAŞINMAZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

1.Alaçam Belediye Başkanlığına ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.
2. İhaleye konu taşınmazın muhammen satış bedeli ve geçici teminatları aşağıya çıkarılmıştır.

S.NO NİTELİK : ADA : PARSEL : MİKTARI: MUHAMMEN BEDELİ : TEMİNAT :
1 Arsa 107 3 450,88 m2 112.720,00 TL 3.381,60 TL
2 Arsa - 536 7.450,00 m2 298.000,00 TL 8.940,00 TL

3.İhale Alaçam Belediyesi Meclis Toplantı salonunda 22.11.2018 Perşembe günü saat 14.00 de yapılacaktır.
4.İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilecektir.
5. İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 5 ve 6. maddelerindeki yazılı şartları taşımaları gerekmektedir.
İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER :
A) Gerçek Kişi :
-İhaleye katılım dilekçesi
-Kanuni ikametgah
-Geçici teminat
-Vukuatlı nüfus kayıt örneği
-Vekaleten gireceklerin noterden düzenlenmiş vekaletname örneği
B)TÜZEL KİŞİ :
-İhaleye katılım dilekçesi
-Bağlı bulunduğu odadan ticaret sicil belgesi
-Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair Noter tasdikli yetki belgesi
-Geçici teminat
-Noter tasdikli imza sirküsü
C)ORTAK GİRİŞİM OLUNMASI HALİNDE :
Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerinde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR