AFYON AKÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akören Belediyesi'ne ait 11.578 m² arsanın satışı yapılacaktır

AFYON AKÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094165
Şehir : Afyonkarahisar / Sinanpaşa
Semt-Mahalle : AKÖREN KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 11578
Yayınlandığı Gazeteler

SİNANPAŞA ÖNDER 04.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait Bağdat Mahallesi bulunan 210 Ada 9 parsel numaralı  Arsaların  2886 sayılı yasanın  45.   maddesi uyarınca açık artırma usulü ile satılacaktır.  
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akören Belediye Başkanlığı toplantı salonunda Belediye Encümen huzuru
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

AKÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Bağdat Mahallesi bulunan 210 Ada 9 parsel numaralı Arsaların 2886 sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca açık artırma usulü ile satılacaktır.
Satılacak olan Gayrimenkulde KDV dahil olup, muhammen bedeli, geçici ihale teminatı ile ihalenin yapılacağı tarih saat aşağıda belirtilmiştir. İhale Akören Belediye Başkanlığı toplantı salonunda Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır.
İsteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri 19/12/2019 tarihinde 13:30 a kadar Belediye Fen Memurluğu Servisine vermeleri gerekmektedir.

İhale Tarihi : 19 / 12 / 2019
İhale Saati : 14:00

S.NO MEVKİİ ADA PARSEL ALANI m2 MUAMMEN BEDELİ GEÇİÇİ TEMİNAT
1 Bağdat Mah. 210 9 11.578,75 3.473.625,00 104.208.75


Yukarıda belirtilen satış bedeli dört eşit taksitte olup ilk taksit peşin olarak Belediye Tahsilat servisine yatırılacaktır. Yatırılmadığı takdirde geçici ihale teminatı irad kaydedilir ve satış gerçekleşmez.
İhaleye ait şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Başkanlığımızın Fen İşleri Servisinde görülebilir.
Açık artırma usulü ile yapılacak İhale için belirtilen belgeleri vereceklerin satış şartnamesini evrakları ile beraber, imzalayıp 19 ARALIK 2019 tarihi saat 13:30’a kadar Belediye Fen İşleri servisine vermeleri gerekmektedir.


İSTENİLEN BELGELER

a) Kanuni İkamet Sahibi olmaları,
b) Tebligat için adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,
d) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve ihale yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, GEÇİCİ teminatı yatırmış olmak,
e) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletin olması,
f) Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler;
f-a) Tedavüldeki Türk Parası
f-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)
g) Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
h) Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

İdare İhaleyi yapıp yapmamakta uygun bedel tesbitinde serbesttir.
Telgraflı müracaatlar ve posta ile yapılan müracaatlar kabul olunmaz.

İ L A N O L U N U R.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR