AFYON AKÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akören Belediyesine ait 11.578 m² arsa satış ihalesi

AFYON AKÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111421
Şehir : Afyonkarahisar / Sinanpaşa
Semt-Mahalle : BAĞDAT MAH. / MERKEZKÖYLER
: 11578
Yayınlandığı Gazeteler

SİNANPAŞA ÖNDER 08.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
11578 m² arsa satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2020 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
23/01/2020 tarihinde 13:30'a kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akören Belediyesi Fen İşleri Servisi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

AKÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLAN


Mülkiyeti Belediyemize ait Bağdat Mahallesi bulunan 210 Ada 9 parsel numaralı Arsaların 2886 sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca açık artırma usulü ile satılacaktır.

Satılacak olan Gayrimenkulde KDV DAHİL olup, muhammen bedeli, geçici ihale teminatı ile ihalenin yapılacağı tarih saat aşağıda belirtilmiştir. İhale Belediye Başkanlığı toplantı salonunda Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri 23/01/2020 tarihinde 13:30a kadar Belediye Fen Memurluğu Servisine vermeleri gerekmektedir.

İhale Tarihi : 23 / 01 / 2020
İhale Saati : 14:00

S.NO MEVKİİ ADA PARSEL ALANI m2 MUAMMEN BEDELİ GEÇİÇİ TEMİNAT
1 Bağdat Mah. 210 9 11.578,75 2.527.641,13 75.829.23


Yukarıda belirtilen satış bedeli %25 ‘i peşin, kalan %75’i 24 (yirmi dört) eşit taksitte olup, Belediye Tahsilat servisine yatırılacaktır. Yatırılmadığı takdirde geçici ihale teminatı irad kaydedilir ve satış gerçekleşmez.

İhaleye ait şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Başkanlığımızın Fen İşleri Servisinde görülebilir.
Açık artırma usulü ile yapılacak İhale için belirtilen belgeleri vereceklerin satış şartnamesini evrakları ile beraber, imzalayıp 23 OCAK 2020 tarihi saat 13:30’a kadar Belediye Fen İşleri servisine vermeleri gerekmektedir.


İSTENİLEN BELGELER

a) Dilekçe
b) Kanuni İkamet Sahibi olmaları, Tebligat için adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,
d) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve ihale yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, GEÇİCİ teminatı yatırmış olmak,
e) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletin olması,
f) Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler;
f-a) Tedavüldeki Türk Parası
f-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)
g) Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
h) Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

İdare İhaleyi yapıp yapmamakta uygun bedel tespitinde serbesttir.
Telgraflı müracaatlar ve posta ile yapılan müracaatlar kabul olunmaz.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR