ŞANLIURFA AKÇAKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akçakkale/Yeni Mahalle'de arsa ihaleyle satılacaktır

ŞANLIURFA AKÇAKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908572
Şehir : Şanlıurfa / Akçakale
: 1654
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKÇAKALENİN SESİ 03.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yeni Mahalle 42 Ada 21 Nolu Parsel 1654,98 m2 Muhammen bedel 426.468,50 TL
İşin Yapılacağı Yer
:
Akçakale İlçesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
AKÇAKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE SURETİYLE SATIŞI YAPILACAK OLAN AKÇAKALE
BELEDİYESİNE AİT TAŞINMAZ İHALE İLANI.

1- Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza tapu kayıtlarında Yeni Mahalle adreste Süleymanşah mahallesi Zübeyde hanım sokak no:1/h sayılı yerde 1 Adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 19.12.2018 tarihinde belirtilen saatte Belediye Toplantı salonunda Encümen huzurunda ihaleye çıkarılmıştır.

2-Taşınmaz Arsaların muhammen bedelleri aşağıda yazılı olduğu şekilde tespit edilmiştir.
-Saat 09:00 da Yeni Mahalle 42 Ada 21 Nolu Parsel 1654,98 m2 Muhammen bedel 426.468,50 TL

3-İhaleye girmek isteyen taliplilerden, ihale saatine kadar Taşınmaz için ihale Muhammen bedelinin %3 geçici teminat yatırarak ihaleye iştirak edebilir. İsteyenler geçici teminatını yatırarak birden fazla taşınmaz ihalesine katılabilirler.

4- İhale üzerinde kalan talipli % 6 kat’i teminatı ihale günü, satış bedelini ise ihale gününden itibaren 30 (otuz) gün içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırmak zorundadır.

5-İhale üzerinde kalıpta, ihaleden vazgeçen taliplinin Kat’ı teminatı Belediyemize irat kaydedilir.

6-Taşınmaz bedeli 30 (otuz) gün içinde tamamı Belediyemize ödenmesine müteakip, alıcı adına tapu devri yapılacaktır.

7-Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin, daire tapu muamelesi, elektrik, su vb. için her türlü masraf alıcıya aittir.

8-İhale günü taliplisi olmayan yerlerin satışı 15 (ONBEŞ) gün sonra pazarlık suretiyle satışı yapılacaktır.

9-İhale komisyonu, ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir;

10-İş bu ihaleden dolayı vuku bulacak her türlü anlaşmazlıkların çözümlenmesinde Akçakale Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11-İş bu şartnamede bulunması gerekli olupta, bulunmayanlar için 2886 Sayılı Devlet İhale Hükümleri uygulanır.

12-şartname Bedelsiz olacaktır.

13-İhalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Bu madde aynı zamanda ihale aşamasında hangi belgeleri isteyeceğimiz konusunda da bize yol göstermektedir.
Bu belgeler; İkametgah belgesi, Tebligat için Türkiye'de adres, Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, Tüzel kişilerin vergi kimlik numarası, Geçici teminatı yatırdıklarına dair belge, Sicil kayıt belgesi, (Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış) Vekaletname ile olursa Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü veya vekâletname, (Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir) Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge, (Kamu tüzel kişilerinin, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin) İşin özelliğine göre Belediyece tespit edilecek diğer belgeler,

14- 1 Derece Askeri yasak bölge şerhinden ötürü Akçakale Belediyesinin hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Yüklenici askeri yasak bölge olduğunu bilerek ve kabul ederek alacaktır

15-İş bu ilan 15 maddeden ibarettir. İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR