AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ

Afyonkarahisar İl Özel idaresine ait muhtelif taşınmazların ihale ile satışı yapılacaktır

AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İl Özel İdaresine devredilen taşınmazların Muhammen bedel üzerinden satılması için ihalesi yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.08.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No:1’de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

1- 6360 Sayılı Kanunla kapanan belediyelerden İl Özel İdaresine devredilen taşınmazların Muhammen bedel üzerinden satılması için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile ihaleye çıkarılmıştır.
2-İhaleler 21 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 11.00’de Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No:1’de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonunda sırasıyla ayrı, ayrı yapılacaktır. İstekli çıkmadığı veya teklif edilen bedelin komisyonca uygun görülmediği takdirde, aynı kanun hükümlerine göre ihalenin 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü aynı adreste saat:11.00’de İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-İhaleleri yapılacak olan taşınmazların şartnameleri mesai saatleri içerisinde, Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No :1 ‘de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğünde görülebilir.
4-İsteklilerin İhalelere katılabilmeleri için;
A) GERÇEK KİŞİLERİN;
a) İhaleye katılma isteğini belirten dilekçe,
b) İl Encümen Başkanlığı adına alınmış aşağıda belirtilen tutarlarda ayrı ayrı geçici teminat, (Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Öze İdare Hesabına yatırılacak)
c)Söz konusu yerin ve ihale dosyasının (Şartnamesinin) tamamının yerinde gidilip görüldüğüne dair belge,
d) 2019 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı sisteme göre ikametgah belgesi,
e) Nüfus Cüzdan fotokopisi,
f) Vekaleten ihaleye katılması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.
B) TÜZEL KİŞİLERİN;
a) Gerçek Kişilerden istenen (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;
b) Şirket adına katılanların, noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2019 yılı içinde alınmış oda kayıt belgesi,
d)Şirket Ortaklarının isimleri ile Ortaklık oranlarını belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya tevsik eden belgeleri,
e) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi,
5-İhaleye katılmak isteyen taliplilerin istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları,
6-Faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir.
İlan olunur.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S
N
İlçe
Köyü
Ada
Parsel
Nitelik Alan
( m²)
Muhammen Bedeli Kdv Hariç (¨) Geçici
Teminat
(¨)
İhale Tarih
ve Saati
İhale Şekli
(2886 S.Y.K)
1 Merkez
Anıtkaya
207
12
Arsa 38,76 1.938,00 58,50 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
2 Merkez
Anıtkaya
207
13
Arsa 36,68 1.834,00 55,00 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
3 Merkez
Anıtkaya
207
14
Arsa 30,82 1.541,00 46,50 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
S
N
İlçe
Köyü
Ada
Parsel
Nitelik Alan
( m²)
Muhammen Bedeli Kdv Hariç (¨) Geçici
Teminat
(¨)
İhale Tarih
Ve Saati
İhale Şekli
(2886 S.Y.K)
4 Bolvadin
Kemerkaya
159
1
Arsa 8,03 240,90 7,50 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
5 Bolvadin
Kemerkaya
167
9
Arsa 172,40 8.620,00 259,00 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
6 Çay
Deresinek
202
5
Arsa 313,6 15.680,00 470,50 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
7 Dinar
Merkez
583
1
4 Nolu
Dükkan Kat Mülkiyetli
152,00 349.999,76 10.500,00 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
8 Dinar Çiçektepe 204
3
Arsa 580,00 17.980,00 539,50 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
9 Dinar Çiçektepe 204
4
Arsa 580,00 17.980,00 539,50 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
10 Dinar Çiçektepe 128
6
Arsa 823,89 25.540,59 766,50 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
11 Dinar Çiçektepe 128
7
Arsa 866,62 26.865,22 806,00 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
12 Dinar Çiçektepe 192
1
Arsa 600,00 18.600,00 558,00 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
13 Dinar Çiçektepe 126
5
Arsa 645,41 20.007,71 600,50 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
14 Emirdağ
Adayazı
2033 Arsa 250,00 12.500,00 375,00 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
15 Sandıklı
Başağaç
105
6
Arsa 527,70 26.385,00 792,00 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
16 Sandıklı
Başağaç
105
7
Arsa 498,48 14.954,40 449,00 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
17 Sandıklı
Örenkaya
3195 Arsa 415,77 16.630,80 499,00 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
18 Sinanpaşa
Nuh
5400 Arsa 1.220,00 48.800,00 1.464,00 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
19 Sultandağı
Kırca
136
20
Arsa 565,83 31.686,48 951,00 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
20 Sultandağı
Kırca
136
21
Arsa 500,00 28.000,00 840,00 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
21 Sultandağı
Kırca
2976 Arsa 1139,03 63.785,68 1.914,00 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
22 Sultandağı
Kırca
136
3
Arsa 512,88 28.721,28 862,00 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
23 Sultandağı
Kırca
136
8
Arsa 551,57 30.887,92 927,00 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
24 Sultandağı
Kırca
136
10
Arsa 591,81 33.141,36 994,50 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
25 Sultandağı
Kırca
2963 Arsa 5469.14m²
İdaremizin Hissesi
306.271,84 9.189,00 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)

S
N
İlçe
Köyü
Ada
Parsel
Nitelik Alan
( m²)
Muhammen Bedeli Kdv Hariç (¨) Geçici
Teminat
(¨)
İhale
Tarih ve
Saati
İhale Şekli
(2886 S.Y.K)
26 Sultandağı
Yakasinek
268
27
Arsa 148,31 5.932,40 178,00 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
27 Sultandağı
Yakasinek
453
5
Arsa 507,00 20.280,00 608,50 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
28 Sultandağı
Yakasinek
453
6
Arsa 435,12 17.405,00 522,50 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
29 Sultandağı
Yakasinek
452
5
Arsa 488,08 19.523,20 586,00 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
30 Sultandağı
Yakasinek
452
6
Arsa 454,01 18.160,40 545,00 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
31 Sultandağı
Yakasinek
452
7
Arsa 392,93 15.717,20 472,00 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
32 Sultandağı
Yakasinek
452
8
Arsa 440,10 17.604,00 528,50 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
33 Sultandağı
Yakasinek
462
6
Arsa 766,83 30.673,20 920,50 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
34 Sultandağı
Yakasinek
450
9
Arsa 578,00 23.120,00 694,00 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
35 Sultandağı
Yakasinek
451
8
Arsa 460,36 18.414,50 553,00 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)
36 Şuhut
Balçıkhisar
452
32
Tarla 1020,66 15.310,00 460,00 21.08.2019
11:00
Açık Teklif (Artırma)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR