Yazdır

ADİLCEVAZ MAL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK SERVİSİ

Adilcevaz malmüdürlüğünden satılık arsa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451102
Şehir : Bitlis / Adilcevaz
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Türü : Satış
İhale Tarihi : 08.11.2016 14:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İLAN

ADİLCEVAZ MALMÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ MAL SATIŞI

S.No.

Mahalle/Köyü

Mevkii

Pafta No

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü

Hazine Hissesi

Cinsi

İmar Durumu

Tahmin Edilen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Alacaatlı Mahallesi

Karadere

Van.k.49.b.16.

97

17

5.268,66.m2

Tam

Arsa

İmarlı

907.474,00

181.495,00 TL

08.11.2016

14.00

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile hizasında yazılı tarih ve saatte Adilcevaz Malmüdürlüğü Odasında toplanacak komisyonca satış ihalesi yapılacaktır.

2-Satışı yapılan taşınmaz maldan KDV alınmayacaktır.

3-Satışı yapılan taşınmaz malın, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

4- Satışı yapılan taşınmaz mal 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

5-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a-Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubunu,

b-İkametgah belgesini ve nüfus cüzdan örneğini

c-Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2016 yılı Noter onaylı yetki belgesini, imza sirkülerini ve ticaret sicil kaydını, özel kişiler adına vekaleten gireceklerin 2016 yılı noter onaylı vekaletname örneğini ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

d-İhale ile ilgili Şartname mesai saatleri dahilinde Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinden ücretsiz görülebilir.

e-Türkiye genelindeki ihale ilanları http;www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR