SAKARYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Adapazarı/Ozanlar'daki arsa ihale ile satılacaktır

SAKARYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907084
Şehir : Sakarya / Adapazarı
Semt-Mahalle : OZANLAR MAH. / ADAPAZARI
: 2842
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 04.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sakarya Defterdarlığı binası Milli Emlak Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ – MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

TABLO I SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

SIRA
NO

TAŞINMAZ NO

İLÇE-
MAHALLE

CİNSİ

PAFTA
NO

ADA
NO

PARSEL
NO

YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)

HAZİNE HİSSE
ORANI

HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)

İMAR
DURUMU

TAHMİNİ
SATIŞ BEDELİ
(TL)

GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)

İHALE TARİHİ
VE SAATİ

1

54010106639

Adapazarı-Ozanlar

Arsa

G24-B-23-A-2-C

4054

1

2.842,10

Tam

2.842,10

Ticaret Alanı

3.411.000,00

341.100,00

19.12.2018

10:00

1- TABLO I de belirtilen 1 adet taşınmazın satışı işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşılarında yazılı tarih ve saatte, Sakarya Defterdarlığı binası Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminatı yatırmaları (1-Tedavüldeki Türk Parası 2-Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 4-Yanlızca taşınmaz malların satışında, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz), yasal yerleşim yeri belgesini (ikametgah senedi),tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Nüfus cüzdanı örneği), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri şarttır.
3- İhale şartnameleri ve ekleri mesai saatleri dahilinde Sakarya Defterdarlığı binası Milli Emlak Müdürlüğü servislerinde bedelsiz olarak görülebilir.
4- Ayrıca, ortak katılım halinde aralarında düzenleyecekleri Ortak Girişim Beyannamesini, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
5- İhale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Satılacak taşınmazlardan KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
8- İhale ilanı; https://sakarya.csb.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir. Tel: 0 (264) 251 35 88
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR