ADANA DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Adana Seyhan'da taşınmaz satış ve kiralama ilanı

ADANA DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet arsanın satışı, kargir ev ve bağın kiralanması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.12.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADANA DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
(Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesi)


1- Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların mülkiyetinin DSİ Genel Müdürlüğüne ait hisselerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi ve “DSİ Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı Ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik” hükümlerine göre “Açık Teklif” usulü ile satışları ve kiralamaları yapılacaktır.

2- Söz konusu taşınmaz malların DSİ Genel Müdürlüğüne ait hisselerinin satış ve kiralama ihalesi DSİ 6. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda “Açık Teklif” usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3- İhaleye katılacak olanlar, taşınmaz malların “Satış ve Kiralama Şartnamesi”ni Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ilan tarihinden itibaren mesai saatleri içerisinde ihale gününden bir gün önce saat 17.00’e kadar 100,00 TL bedel karşılığında alabilirler.

4- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine aynı kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıdaki listede yazılı geçici teminat bedeli ile şartname bedelinin en geç ihale gününden bir gün önce saat 17.00’e kadar Vakıflar Bankası Adana Şubesi TR 680001500158007302994179 DSİ 6.Bölge Müdürlüğü hesabına yatırılması veya aynı kanunun 26/b maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen bankalardan süresiz teminat mektubu alınması gerekmektedir.

5- İhaleye katılacak tüzel kişiler (şirketler) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ve (ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış) halen faaliyette bulunduğuna dair belge ile birlikte tüzel kişiliğin sirküleri veya tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduklarını belgeleyen noterden onaylı vekaletnameyi,
Özel kişiler adına ihaleye katılacak kişiler özel kişiyi temsil ettiğine dair noterden tasdikli vekaletnameyi vermeleri şarttır.

6- İsteklilerin ihale gününden bir gün önce mesai bitimine kadar DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına geçici teminatını yatırmış olduğuna dair makbuzu veya teminat mektubunu, satış ve kiralama şartnamesini, e-Devlet’ten alınacak barkotlu ve karekotlu ikametgah ilmühaberi (2019 yılına ait olacak), nüfus cüzdanı fotokopisi, vergi kimlik fotokopisi vs. evraklarla birlikte bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İli İlçesi Köyü/
Mah.
Ada/
Parsel
Cinsi Alanı
( m2 )
DSİ
Hissesi ( m2 )
İmar Durumu Tahmin Edilen
Bedeli (TL)
(KDV Hariç)
Geçici Teminatı (TL) İhale
Tarihi
İhale
Saati
Adana Seyhan Uçakalanı 3015/43 Arsa 344,52 6400/34452(64) Konut Alanı 10.560 400 03.12.2019 09.00
İli İlçesi Köyü/
Mah.
Ada/
Parsel
Cinsi Alanı
( m2 )
DSİ
Hissesi ( m2 )
Kira Süresi (yıl) Tahmin Edilen Yıllık Kira
Bedeli (TL)
(KDV Hariç)
Geçici Teminatı (TL) İhale
Tarihi
İhale
Saati
Adana Seyhan Döşeme 1272/16 Kargir Ev ve Bağ 5.821 Tam 3 163.530 4.900 03.12.2019 09.30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR