POZANTI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Adana Pozantı'da konut imarlı 57 adet arsa ihale ile satılacaktır

POZANTI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092876
Şehir : Adana / Pozantı
Semt-Mahalle : KARAKIŞLAKÇI MAH. / GÖKBEZ
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ MÜCADELENİN KALESİ POZANTI 02.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.12.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Milli Emlak Müdür Yardımcısı odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

POZANTI KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

1) İlçemiz Sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri yer alan 57 adet taşınmazın satış ihalesi 16/12/2019 ile 17/12/2019 tarihlerinde hizalarında gösterilen saatlerde 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Milli Emlak Müdür Yardımcısı odasında yapılacaktır.
2) Satışa ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Pozantı Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
3) İsteklilerin her taşınmaz ihale dosyası için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubu ile Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarası ile komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.
4) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Özel Hukuk Tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ,halenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye akatılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
5) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6) Taşınmazın satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre kanuni faizi ile birlikte taksitle de ödenebilir. Taşınmaz satışımız KDV'ye tabi değildir. Tapudaki tüm işlemler bedelsizdir. 5 yıl emlak vergisinden muaftır.
7) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

TÜRKİYE GENELİNDE İHALE BİLGİLERİ http:www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU : (322) 581 28 17
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
Sıra No İlçesi Mahallesi Taşınmaz No Ada No Parsel no Yüzölçümü Hazine Hissesi Fiili Durumu Cinsi İmar Durumu Tahmin Edilen Bedel Geçici Teminat Tutarı İhale Tarihi İhale Saati
(m²) (m²)
1 Pozantı Karakışlakçı 1100106799 174 6 750,78 750,78 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 26.277,30 TL 7.883,19 TL 16.12.2019 09:00
2 Pozantı Karakışlakçı 1100106807 175 2 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 17.500,00 TL 5.250,00 TL 16.12.2019 09:10
3 Pozantı Karakışlakçı 1100106811 175 6 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 25.000,00 TL 7.500,00 TL 16.12.2019 09:20
4 Pozantı Karakışlakçı 1100106814 175 9 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 17.500,00 TL 5.250,00 TL 16.12.2019 09:30
5 Pozantı Karakışlakçı 1100106821 177 1 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 20.000,00 TL 6.000,00 TL 16.12.2019 09:40
6 Pozantı Karakışlakçı 1100106822 177 2 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 20.000,00 TL 6.000,00 TL 16.12.2019 09:50
7 Pozantı Karakışlakçı 1100106824 177 4 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 20.000,00 TL 6.000,00 TL 16.12.2019 10:00
8 Pozantı Karakışlakçı 1100106825 177 5 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 20.000,00 TL 6.000,00 TL 16.12.2019 10:10
9 Pozantı Karakışlakçı 1100106826 177 6 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 20.000,00 TL 6.000,00 TL 16.12.2019 10:20
10 Pozantı Karakışlakçı 1100106829 177 9 550,00 550,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 22.000,00 TL 6.600,00 TL 16.12.2019 10:30
11 Pozantı Karakışlakçı 1100106830 177 10 550,00 550,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 22.000,00 TL 6.600,00 TL 16.12.2019 10:40
12 Pozantı Karakışlakçı 1100106831 177 11 750,00 750,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 30.000,00 TL 9.000,00 TL 16.12.2019 10:50
13 Pozantı Karakışlakçı 1100106832 177 12 757,83 757,83 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 30.313,20 TL 9.093,96 TL 16.12.2019 11:00
14 Pozantı Karakışlakçı 1100106833 178 1 550,00 550,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 22.000,00 TL 6.600,00 TL 16.12.2019 11:10
15 Pozantı Karakışlakçı 1100106840 178 8 535,28 535,28 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 21.411,20 TL 6.423,36 TL 16.12.2019 11:20
16 Pozantı Karakışlakçı 1100106841 178 9 550,00 550,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 22.000,00 TL 6.600,00 TL 16.12.2019 11:30
17 Pozantı Karakışlakçı 1100106842 178 10 550,00 550,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 22.000,00 TL 6.600,00 TL 16.12.2019 11:40
18 Pozantı Karakışlakçı 1100106844 179 2 600,00 600,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 27.000,00 TL 8.100,00 TL 16.12.2019 11:50
19 Pozantı Karakışlakçı 1100106845 179 3 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 22.500,00 TL 6.750,00 TL 16.12.2019 13:30
20 Pozantı Karakışlakçı 1100106846 179 4 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 25.000,00 TL 7.500,00 TL 16.12.2019 13:40
21 Pozantı Karakışlakçı 1100106850 179 8 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 22.500,00 TL 6.750,00 TL 16.12.2019 13:50
22 Pozantı Karakışlakçı 1100106862 182 9 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 25.000,00 TL 7.500,00 TL 16.12.2019 14:00
23 Pozantı Karakışlakçı 1100106868 182 15 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 25.000,00 TL 7.500,00 TL 16.12.2019 14:10
24 Pozantı Karakışlakçı 1100106876 183 7 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 22.500,00 TL 6.750,00 TL 16.12.2019 14:20
25 Pozantı Karakışlakçı 1100106877 183 8 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 22.500,00 TL 6.750,00 TL 16.12.2019 14:30
26 Pozantı Karakışlakçı 1100106885 184 5 452,40 452,40 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 20.358,00 TL 6.107,40 TL 16.12.2019 14:40
27 Pozantı Karakışlakçı 1100106886 184 6 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 22.500,00 TL 6.750,00 TL 16.12.2019 14:50
28 Pozantı Karakışlakçı 1100106894 185 7 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 25.000,00 TL 7.500,00 TL 16.12.2019 15:00
29 Pozantı Karakışlakçı 1100106898 186 1 550,00 550,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 27.500,00 TL 8.250,00 TL 16.12.2019 15:10
30 Pozantı Karakışlakçı 1100106899 186 2 550,00 550,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 24.750,00 TL 7.425,00 TL 16.12.2019 15:20
31 Pozantı Karakışlakçı 1100106900 186 3 535,41 535,41 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 24.093,45 TL 7.228,04 TL 16.12.2019 15:30
32 Pozantı Karakışlakçı 1100106901 186 4 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 22.500,00 TL 6.750,00 TL 16.12.2019 15:40
33 Pozantı Karakışlakçı 1100106902 186 5 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 22.500,00 TL 6.750,00 TL 16.12.2019 15:50
34 Pozantı Karakışlakçı 1100106903 186 6 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 22.500,00 TL 6.750,00 TL 16.12.2019 16:00
35 Pozantı Karakışlakçı 1100106904 186 7 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 22.500,00 TL 6.750,00 TL 16.12.2019 16:10
36 Pozantı Karakışlakçı 1100106905 186 8 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 22.500,00 TL 6.750,00 TL 16.12.2019 16:20
37 Pozantı Karakışlakçı 1100106906 186 9 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 22.500,00 TL 6.750,00 TL 16.12.2019 16:30
38 Pozantı Karakışlakçı 1100106907 186 10 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 25.000,00 TL 7.500,00 TL 17.12.2019 09:00
39 Pozantı Karakışlakçı 1100106910 187 3 617,37 617,37 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 30.868,50 TL 9.260,55 TL 17.12.2019 09:10
40 Pozantı Karakışlakçı 1100106911 187 4 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 25.000,00 TL 7.500,00 TL 17.12.2019 09:20
41 Pozantı Karakışlakçı 1100106912 187 5 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 25.000,00 TL 7.500,00 TL 17.12.2019 09:30
42 Pozantı Karakışlakçı 1100106915 187 8 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 25.000,00 TL 7.500,00 TL 17.12.2019 09:40
43 Pozantı Karakışlakçı 1100106916 187 9 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 25.000,00 TL 7.500,00 TL 17.12.2019 09:50
44 Pozantı Karakışlakçı 1100106917 187 10 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 22.500,00 TL 6.750,00 TL 17.12.2019 10:00
45 Pozantı Karakışlakçı 1100106918 187 11 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 22.500,00 TL 6.750,00 TL 17.12.2019 10:10
46 Pozantı Karakışlakçı 1100106919 187 12 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 22.500,00 TL 6.750,00 TL 17.12.2019 10:20
47 Pozantı Karakışlakçı 1100106920 187 13 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 22.500,00 TL 6.750,00 TL 17.12.2019 10:30
48 Pozantı Karakışlakçı 1100106922 187 15 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 22.500,00 TL 6.750,00 TL 17.12.2019 10:40
49 Pozantı Karakışlakçı 1100106925 188 3 551,86 551,86 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 24.833,70 TL 7.450,11 TL 17.12.2019 10:50
50 Pozantı Karakışlakçı 1100106926 188 4 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 22.500,00 TL 6.750,00 TL 17.12.2019 11:00
51 Pozantı Karakışlakçı 1100106927 188 5 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 22.500,00 TL 6.750,00 TL 17.12.2019 11:10
52 Pozantı Karakışlakçı 1100106928 188 6 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 25.000,00 TL 7.500,00 TL 17.12.2019 11:20
53 Pozantı Karakışlakçı 1100106929 188 7 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 25.000,00 TL 7.500,00 TL 17.12.2019 11:30
54 Pozantı Karakışlakçı 1100106930 188 8 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 25.000,00 TL 7.500,00 TL 17.12.2019 11:40
55 Pozantı Karakışlakçı 1100106931 188 9 500,00 500,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 25.000,00 TL 7.500,00 TL 17.12.2019 11:50
56 Pozantı Karakışlakçı 1100106933 190 1 550,00 550,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 27.500,00 TL 8.250,00 TL 17.12.2019 13:30
57 Pozantı Karakışlakçı 1100106934 190 2 550,00 550,00 İşgalsiz Arsa Konut Alanı 24.750,00 TL 7.425,00 TL 17.12.2019 13:40

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR