ESKİŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

30 m2lik boş alan büfe yapılmak üzere kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00451675
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA 19.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SAKARYA 24.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Boş alan ( Büfe yapılmak üzere)
İşin Yapılacağı Yer
:
Eskişehir İli , Odunpazarı İlçesi, Atatürk Spor Salonunun M.Kemal Atatürk Caddesi ile Öğretmenler Caddesi birleşimindeki Sporcu Girişi kısmında bulunan 30 m2’ lik boş alan
İhale Tarihi
:
26.10.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - Hulusi Çubukçuoğlu Toplantı Salonu - M.Kemal Atatürk Cad. No: 57/A - ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

ESKİŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İl Müdürlüğümüze ait Atatürk Spor Salonunun M.Kemal Atatürk Caddesi ile Öğretmenler Caddesi birleşimindeki Sporcu Girişi kısmında bulunan 30 m2’ lik boş alanın (büfe yapılmak üzere) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilmek suretiyle kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1. İdarenin

a) Adresi : M.Kemal Atatürk Cad. No:57/A- ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası : 0 222 230 27 51 – 0 222 230 17 64

2. İhale konusu taşınmaz malın

a) Niteliği : Boş alan ( Büfe yapılmak üzere)

b)Yeri : Eskişehir İli , Odunpazarı İlçesi, Atatürk Spor Salonunun M.Kemal Atatürk Caddesi ile Öğretmenler Caddesi birleşimindeki Sporcu Girişi kısmında bulunan 30 m2’ lik boş alan

c) Miktarı : Boş alan ( 30 Metrekare ) (üzerine büfe yapılmak üzere)

ç) Tahmini bedeli : 6.000,00-TL

d) Geçici teminatı : 600,00-TL

e) Kira Süresi : 1 (Bir) Yıl

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - Hulusi Çubukçuoğlu Toplantı Salonu - M.Kemal Atatürk Cad. No: 57/A - ESKİŞEHİR

b) Tarihi ve saati : 26 / 10 / 2016 Çarşamba günü – Saat 10 : 00

4. İhale Şartnamesinin görülebileceği ve alınabileceği adres:

İhale Şartnamesi, mesai saatleri içinde Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün İşletmeler Servisinde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak alınabilir.

5. İhaleye katılabilmek için gereken belgeler;

İhaleye katılacak isteklilerin;

a. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (Kanuni ikametgah belgesi),

b. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (Tebligat için adres beyanı),

c. Geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge),

ç. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, bu fıkranın (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, şarttır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR