DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2191 m² arsa kiraya verilecektir

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Diliskelesi Mahallesi,G23a21c1a Pafta, 338 Ada, 3-6 ve 9 nolu parseller (2.191,69 m2) yüzölçümlü taşınmazınlar 3 yıllığına kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.03.2019 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
27.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İLAN

  1. İlçemiz sınırları içerisindeki Diliskelesi Mahallesi,G23a21c1a Pafta, 338 Ada, 3-6 ve 9 nolu parseller (2.191,69 m2) yüzölçümlü taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 27/03/2019 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’da Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek 3 yıllığına kiraya verilecektir.

  1. Taşınmazların konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

  1. Taşınmazların kiraya verilmesi ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

SıraNo: Mahallesi Pafta No: Ada No: Parsel No: Yüzölçümü (m2) Hisse Nisbeti: Muhammen Bedeli TL.) Geçici Teminat (TL) İhale Günü ve Saati
1- Diliskelesi Mahallesi G23a21c1a 338 3-6-9 2.191,69m2 Tam Aylık : 4.500,00
3yıllık:162.000,00
4.860,00 27.03.2019
10:00
  1. Kiraya verilecek Taşınmazların yeri yüzölçümü, hisse miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı aşağıda yazılı olduğu şekildedir.


  1. İhaleye çıkarılan Taşınmaza ilişkin İhale Şartname ve ekleri 300,00 TL. (Üçyüz Türklirası) bedel karşılığı verilecek olup Şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak incelenebilir.

  1. İhaleye katılacak olanlar taşınmazın ihalesine ait teminat bedelini ihale tarihi olan 27/03/2019 Çarşamba günü en geç saat 10:00 ‘a kadar Belediyemiz Veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

  1. Belediyemiz Encümeni bahse konu taşınmaza ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.


İLAN OLUNUR.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR