MENEMEN BELEDİYE BŞK.

2 adet taşınmaz açık teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilecektir

MENEMEN BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925231
Şehir : İzmir / Menemen
Yayınlandığı Gazeteler

9 EYLÜL 07.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
9 EYLÜL 09.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hasanlar Mevkii'nde 4800m2 yüzölçümlü ve Çukur Mahallesi'nde 841 m2 yüzölçümlü iki adet taşınmazın 10 yıl süreliğine kiraya verilmesi
İşin Yapılacağı Yer
:
Menemen/ İZMİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.01.2019 14:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


1-İlçemiz Hasanlar mahallesinde tapunun 226 parselinde kayıtlı bulunan, mülkiyeti belediyemize ait olan 4800 m2 yüzölçümlü taşınmazı 10 yıl süreliğine, ihale yoluyla kiraya verilecektır.
Tahmin Edilen Bedeli: 500 / Yıllık (Beş yüz Türk Lirası) Geçici Teminatı: 150 TL ( Yüz Elli Türk Lirası)’dır
İhale saat: 14:00

2-İlçemiz Çukur mahallesinde tapunun 101 ada 2 parselinde kayıtlı bulunan, mülkiyeti belediyemize ait olan 841 m2 yüzölçümlü taşınmazı 10 yıl süreliğine, ihale yoluyla kiraya verilecektır.
Tahmin Edilen Bedeli: 300 / Yıllık (Üç yüz Türk Lirası) Geçici Teminatı: 90 TL ( Doksan Türk Lirası)’dır
İhale saat: 14:15

Yukarıda Tahmin edilen Bedelli ile Geçici Teminatı ve saati yazılı yerin ihalesi, Genel ve Özel Şartnamelerdeki esaslar dahilinde, 2886 Sayılı Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif (Artırma) usulu ile 18/01/2019 tarih Cuma günü Menemen Belediyesi Encümen Toplantı Odasında (Camikebir mah. Ş.Kemal Caddesi No:5 Menemen/İzmir) yapılacaktır. Şartnameleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne bağlı İcra ve Tahakkuk Servisinde çalışma saatleri içinde bedelsiz alınabilir. isteklilerin şartnamelerde istenen belgelerle birlikte 18/01/2019 tarih Cuma günü en geç saat:13:00’e kadar İcra ve Tahakkuk Servisine müracaat etmeleri zorunludur. İhaleye katılacakların ihale günü en geç saat 13:45’de Encümende hazır bulunmaları gerekir.
İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR
A) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks ile elektronik posta adresi verilmesi
B) Tüzel kişi olması halinde, ilgili sicile kayıtlı olduğuna dair ihale yılına ait belge verilmesi,
C) Tüzel kişilerde Noter tasdikli imza sirkülerinin verilmesi,
D) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi,
E) Sabıka Kaydı (Son bir ay (30 gün) içerisinde almış olmalıdır.(Aslı)
F) Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunulması,
Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Duyurulur

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR