BANDIRMA MALMÜDÜRLÜĞÜ

2 adet arsa satışı ihale edilecektir

BANDIRMA MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ömerköy ve Çınarlı mahallelerinde 2 adet arsa satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.05.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hükümet Konağı İhale odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

BALIKESİR DEFTERDARLIĞI

BANDIRMA MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Sıra No Taşınmaz Dosya No Mahalle Cinsi Pafta Ada Parsel Toplam Yüzölçümü (m²) SATIŞ Hazine Hissesi Tahmin Edilen Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 10040102790 Ömerköy Arsa H20A16C4A 113 5 6.096,61 İmarlı TAM 855.000,00 213.750,00 31.May.18 14:30
2 10040101910 Çınarlı Arsa 20M2C/20M3AB/17 234 108 1.414,49 İmarlı TAM 1.820.000,00 455.000,00 31.May.18 15:00
Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Hükümet Konağı İhale odasında toplanacak komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.
1- İsteklilerin geçici teminat alındısı veya banka geçici teminat mektubu (SÜRESİZ), T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı örneği, yasal yerleşim yerini gösterir belge, (tüzel kişiliklerde yetki belgesi, imza sirküleri ile ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşlarından alınmış sicil kayıt belgesi) ile birlikte ihale saatine kadar komisyona başvurmaları.
2- İhalelere ilişkin şartnameler mesai saatlerinde Bandırma Malmüdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
3- 30/05/2018 tarihine kadar istenilmesi halinde yer gösterme yapılacaktır
4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
6-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazinece yapılan satış işlemlerinde, Hazine bu işlemler sırasında düzenlenen belgelerde vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
7- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr. adresinden öğrenilebilir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR