PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıkları geri dönüşüm işi ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00491016
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

DENİZLİ 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DENİZLİ 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Ambalaj Atıkları Niteliğindeki Geri Dönüşüm Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması ve Geri Kazanımının Lisanslı Firmalarca Yapılması İhalesi
İhale Tarihi
:
07.12.2016 14:00
Muhammen Bedel
:
149897 TL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLAN

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 12 (oniki) aylığına verilmesi ihalesi, 07/12/2016 tarihinde saat 14:00’da Pamukkale Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

S. No

İhalenin Konusu

İşin Niteliği

Muhammen Bedeli (TL)

İhale Süresi

Geçici Teminat %3 (TL)

İlan Şekli ve Adedi

İhale Usulü

Dosya Satış Bedeli (TL)

İhale Tarihi ve Saati

1

Ambalaj Atıkları

Ambalaj Atıkları Niteliğindeki Geri Dönüşüm Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması ve Geri Kazanımının Lisanslı Firmalarca Yapılması İhalesi

149.897,19

12 Ay

4.496,91

İl sınırları içerisinde yayımlanan gazetede 2 defa ve Belediye internet sitesi ile ilan panosunda ilanı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca“ AÇIK TEKLİF USULÜ “

150,00

07/12/2016

Saat 14:00

İdarenin:

 1. Adresi : İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı No : 234 20020 Pamukkale/ DENİZLİ
 2. Telefon ve Faks: 0 (258) 212 80 59 ve 0 (258) 211 73 00
 3. Elektronik Posta Adresi: cevrekoruma@pamukkale.bel.tr
 4. İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi : Pamukkale Belediyesi Resmi Web Sitesi
 5. İhale Dokümanının Satın Alınabileceği Adres: Pamukkale Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
 6. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten ve yer teslimi yapıldıktan sonraki gün işe başlanacaktır.

İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.

 1. Kanuni ikametgâhı olması,
 2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
 3. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
 4. İhaleye gireceklerin toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri.
 5. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 6. Geçici Teminat Makbuzu
 7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 8. Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
 9. Tüzelkişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
 10. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 11. Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.
 12. Pamukkale Belediyesine, Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler. İhale tarihinde her hangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.)
 13. İhaleye katılacakların Pamukkale Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden kira ve belediyemize vergi borcu olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgeleyebilmeleri gerekmektedir.

14.Sözleşme öncesi ( ihale karar pulu, damga Vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR