Yazdır

BALIKESİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ

Altıeylül Pamukçu Mahallesi'nde icradan satılık 5 adet taşınmaz

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00494652
Şehir : Balıkesir / Altıeylül
Yayınlandığı Gazeteler

MARMARA BÖLGE 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 13.02.2017 14:30
Muhammen Bedeli : 154159 TL
İhale Yeri : Balıkesir 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
Dosya Numarası : 2016/18 Satış
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

BALIKESİR

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2016/18 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Pamukçu mahallesi/ köyü 4076 parsel tapuda avlulu kargir ev vasfı ile tescillidir. Köy içi mevkiindedir.

Adresi : Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Pamukçu mahallesi/ köyü 4076 parsel

Yüzölçümü : 122,00m²

Arsa Payı :

İmar Durumu : 4076 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisindedir. Ayrık nizam olup 2 kata müsaadelidir. Konut alanındadır. Taşınmaz şuyulu olup, yine taşınmazın doğu kısmında takriben 10 m²lik yola terki bulunmaktadır.

Kıymeti : 14.640,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcut tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 13/02/2017 günü 14:30 - 14:40 arası

2. Satış Günü : 13/03/2017 günü 14:30 - 14:40 arası

Satış Yeri : Balıkesir 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Pamukçu mahallesi/ köyü, 122 Ada, 12 Parsel sayılı taşınmaz tapuda tarla vasfı ile tescillidir. %2-3 eğimlidir. Yerleşim merkezinin 900m kuzeyindedir. Güneyinde yol bulunmakta olup; bölgede yapılan toplulaştırma sonucu oluşmuştur. Geçmişten bugüne kadar çeşitli tarım teknikleri kullanılarak işlenmiş ve tasarruf edilmiş sulanabilen tarım arazilerindendir. Taşınmazın komşu parsellerinde de aynı nitelikte ve tarla tarımında kullanılan parsellerin varlığı söz konusudur.

Adresi :Balıkesir İli,Altıeylül İlçesi,Pamukçu mahallesi/ köyü, 122 Ada, 12 Parsel

Yüzölçümü : 1.143,00m²

Arsa Payı :

İmar Durumu :

Kıymeti : 14.859,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcut tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 13/02/2017 günü 14:50 - 15:00 arası

2. Satış Günü : 13/03/2017 günü 14:50 - 15:00 arası

Satış Yeri : Balıkesir 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Pamukçu mahallesi/ köyü Dedebayırı mevkii, 3442 parsel, tapuda tarla vasfı ile tescillidir. %3-5 eğimli olup, yerleşim merkezinin 1500 m batısındadır. Taşınmazın hemen doğusu yol ve diğer sınırları tarım arazileriyle çevrilidir. Geçmişten bu güne kadar çeşitli tarım teknikleri kullanılarak işlenmiş ve tasarruf edilmiş arazilerdendir. Sulanabilen taşınmaz suyunu barajdan su motoruyla alabilmektedir.

Adresi : Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Pamukçu mahallesi/ köyü Dedebayırı mevkii, 3442 parsel,

Yüzölçümü : 4.100,00m²

Arsa Payı :

İmar Durumu :

Kıymeti : 28.700,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcut tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 13/02/2017 günü 15:10 - 15:20 arası

2. Satış Günü : 13/03/2017 günü 15:10 - 15:20 arası

Satış Yeri : Balıkesir 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Pamukçu mahallesi/ köyü Pekmez Toprağı ve Koca Kısla Mevkiinde bulunan 2608 parsel sayılı taşınmaz tapuda tarla vasfı ile tescillidir. %3-5 eğimli, yerleşim merkezinin 2800m güney-batısında kalmaktadır. Geçmişten bugüne kadar çeşitli tarım teknikleri kullanılarak işlenmiş ve tasarruf edilmiş kuru tarım arazilerindendir. Taşınmazın komşu parsellerinde de aynı nitelikte ve tarla tarımında kullanılan parsellerin varlığı söz konusudur. Sulanebilen tarım arazilerinden değildir.

Adresi : Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Pamukçu mahallesi/ köyü 2608 parsel

Yüzölçümü : 10.000,00m²

Arsa Payı :

İmar Durumu :

Kıymeti : 20.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcut tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 13/02/2017 günü 15:30 - 15:40 arası

2. Satış Günü : 13/03/2017 günü 15:30 - 15:40 arası

Satış Yeri : Balıkesir 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Pamukçu mahallesi/ köyü, 4007 Parsel, köyiçi mevkii yerleşik alanı içinde ve imar planı dahilinde kalmakta olup kadastro parselidir. Tapuda tarla vasfı ile tescilli taşınmaz arsa sayılacak parsellenmiş arazi olarak değerlendirilecektir. Taşınmazın takriben 250.00m²lik bir kısmın yola terki bulunduğu görülmüştür.

Adresi : Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Pamukçu mahallesi/ köyü, 4007 Parsel,

Yüzölçümü : 2.532,00m²

Arsa Payı :

İmar Durumu : Taşınmaz TAKS:0,25,KAKS: 0,50 olacak şekilde imar planında konut alanında kalmakta olup; taşınmazın takriben 250,00m² lik yola terki bulunmaktadır.

Kıymeti : 75.960,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcut tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 13/02/2017 günü 15:50 - 16:00 arası

2. Satış Günü : 13/03/2017 günü 15:50 - 16:00 arası

Satış Yeri : Balıkesir 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İşbu ilam tebliğ edilemeyenlere ilanen tebliğ yerine kaimdir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/18 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/11/2016

VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

TR820001500158007300805607

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR