AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne ait 228 m² tarım arazisi satılacaktır

AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01118131
Şehir : Aydın / Germencik
Semt-Mahalle : ÜZÜMLÜ MAH. / GERMENCİK
: 228
Yayınlandığı Gazeteler

DENGE 17.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Germencik/Aydın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 4. kat Toplantı Salonunda(Cumhuriyet Mh.Atatürk Blv.No:73 Efeler/AYDIN)
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE
SATIŞ İLANI
AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
YEDİEYLÜL SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDEN


DOSYA :(623)2007/27422 vd.
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün,

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:

Taşınmazın tapu kaydı ve adresi Cinsi Yüzölçümü
Ve Arsa payı
Fiyatı(TL) Teminat Tutarı 1.satış:05.03.2020
2.satış:12.03.2020
Tarihinde
Aydın İli Germencik İlçesi Üzümlü Mh. Mahi Mevkii 157 Ada 1 Parsel Tarla 228.86 m² (Tam hisse) 10.000,00-TL 750,00-TL 10.00-10.05 arası

TAŞINMAZIN MEVCUT DURUMU VE ÖZELLİKLERİ :

Taşınmaz, Germencik İlçesi Üzümlü Mahallesi sınırları içinde, Üzümlü Mahallesi yerleşik alanına yaklaşık 2.0km, Uzunkum Mahallesi yerleşik alanına 3.0km uzaklıktadır. Taşınmaz, Aydın-Denizli-Muğla illerini kapsayan 1/100 000 ölçekli çevre düzeni imar planında, tarım arazisi olarak gözükmektedir.Batısından sulama kanalı geçmekte olup, batısı ve güneyi toprak yola cephelidir.Yüzölçümü 228,86 m²'lik taşınmaz, düz ve dikdörtgen kesitli olup, tarla niteliklidir.

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YERE ULAŞIM VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ :

Germencik İlçesi Üzümlü Mahallesi sınırları içinde, Üzümlü Mahallesi Yerleşik alanına yaklaşık 2.0km, Uzunkum Mahallesi yerleşik alanına 3.5 km uzaklıkta olup, toprak yoldan ulaşım sağlanmaktadır.Batı ve cephesi yola cephelidir.Batısından sulama kanalı geçmektedir.Güney cephesinde kurutma kanalı bulunmaktadır.Taşınmaz üzerinde sulu tarım yapılmakta olup, yarısında pamuk ekili durumdadır.Tşaınmaz üzerinde herhangi bir yapı, müştemilat ve ağaç bulunmamaktadır.Taşınmazın kuzey kesiminde pamuk ekimi yapılmış olup, tarlalar arasında sınır olmadığı için aşınmazın yarısında kadar pamuk ekilmiş durumdadır.güney cephesine yakın konumda, yola kadar bitki örtüsü bulunmaktadır.

SATIŞ ŞARTLARI:

1) Birinci Açık Artırma: 05.03.2020 günü, yukarıda gösterilen saatlerde Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 4. kat Toplantı Salonunda(Cumhuriyet Mh.Atatürk Blv.No:73 Efeler/AYDIN) açık artırma suretiyle yapılacaktır.Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrımenkulün üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel, rayiç bedelin %75’i + takip masrafını ve rüçhanlı alacak miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir.Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 12.03.2020 günü aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılacaktır.İkinci artırmada bedelin %40’ı + takip masraflarını ve rüchanlı alacak miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2) Artırmaya iştirak edeceklerin gayrımenkulün artırmaya esas rayiç değerinin %7,5’i tutarındaki (yukarıda belirtilen) teminatı, 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde Ziraat Bankası-Halk Bankası yada Vakıf Bankasına (1001 Tahsilat Tipi) geçici teminat olarak yatırması ve ihaleden önce satış dosyasına ibraz etmesi gerekmektedir.

3) Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

4) Resmi İhale Pulu, Damga Vergisi, Tapu Alım Satım Harcı Ve Masrafları, Tellaliye Resmi, KDV ve gayrımenkul teslim masrafı alıcıya aittir.

5) Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.

6) Taşınmazların tahliye işlemleri alıcılar tarafından yapılacaktır.

7) İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrımenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

8) Gayrımenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya mehil verilirse, verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür.Aksi taktirde ihale kararı feshedilir ve gayrımenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır.Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz, yalnız ilanla yetinilir.Gayrımenkul en çok artırana ihale edilir.Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi, ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı Kanun hükmüne göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzce tahsil olunur.

9) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Müdürlüğümüz İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.

10) Satışa iştirak edecekler, resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.

11) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve mündericatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 623-2007/27422 vd.dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.
12) Satış ilanı ilgililerin(*) adresine gönderilecek olup adreste tebligat yapılamaması halinde ve adresleri bilinmeyenler için de tebliğ yerine kaim olacağı İLANEN tebliğ olunur.

(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR