SİVAS PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

11 adet lojman binası ve 1 adet dükkan satışı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00496948
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HADİSELERLE HAKİKAT 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AKŞAM 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2886
Niteliği, Türü, Miktarı
:
11 adet lojman binası ve 1 adet dükkan satışı
İşin Yapılacağı Yer
:
Halil Rıfatpaşa mahallesi
İhale Tarihi
:
03.01.2017 14:30
Muhammen Bedel
:
46500 TL
İhalenin Yapılacağı Yer
:
SİVAS PTT Başmüdürlüğü Sularbaşı Mah. Atatürk Cad. No:5 58102 SİVAS
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DUYURU

SİVAS PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

1.) Sivas PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Sivas ili Merkez ilçesi, Halil Rıfat Paşa mahallesinde bulunan tapuda 26 pafta, 344 ada, 29 parsel nolu, arsa alanı: 335,28 m², binanın toplam yüzölçümü brüt:1225 m², Zemin + 5 kattan oluşan 11 adet daire ve 1 adet 24,5 m² dükkan, kapalı zarf ve açık artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır. (Not: Binada güçlendirme ihtiyacı vardır.)

2.) İhalenin yapılacağı yer SİVAS PTT Başmüdürlüğü Sularbaşı Mah. Atatürk Cad. No:5 58102 SİVAS adresinde olup, telefon no: 0(346) 222 22 10 - 221 43 07 Faks: 0(346) 225 14 35 dir.

3.) İhale konusu taşınmazlara ait ihale şartnamesi ve sözleşme tasarısını içeren ihale dökümanı SİVAS PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğünden çalışma saatleri içerisinde incelenebilecek veya 50,00 TL karşılığında satın alınabilecektir.

4.) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen teklif mektubu ile birlikte, içeriği ihale şartnamesinde belirtilen 46.500,00.TL.’lik geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ikametgah senedi, tebligat için adres beyanı, tüzel kişilerde ise 2016 yılı içerisinde alınmış kayıtlı bulunduğu oda sicil belgesi, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli imza sirküleri, ihale dökümanı alındığına dair belge ile birlikte en geç ihale günü saat 14:30’a kadar Sivas PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğüne teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

5.) Satıştan doğacak giderler (Satış işlemleri ve bu işler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi resim, harç ve diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.

6.) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

7.) Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 03.01.2017 (Salı günü) ve saat 14:30’da Sivas PTT Başmüdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

8.) Taşınmaz malın muhammen bedeli KDV hariç 1.550.000,00 TL olup, geçici teminat miktarı 46.500,00 TL dir.

9.) Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR