Yazdır

SİVAS PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

10 daireli lojman ve arsasının satışı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00497094
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HADİSELERLE HAKİKAT 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 05.01.2017 14:30
Niteliği, Türü, Miktarı : 10 daireli lojman ve arsasının satışı
İhale Türü : Satış
İhalenin Yapılacağı Yer : SİVAS PTT Başmüdürlüğü Sularbaşı Mah. Atatürk Cad. No:5 58102 SİVAS
İhale Kayıt No : 2886
Muhammen Bedel : 25500 TL
İşin Yapılacağı Yer : Kardeşler mahallesi
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

DUYURU

SİVAS PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

1.) Sivas PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Sivas ili Merkez ilçesi, Kardeşler mahallesinde bulunan tapuda İ38-D-02-D.138 pafta, 5495 ada, 14 parsel nolu, arsa alanı: 4279,02 m², binanın toplam yüzölçümü brüt:1156 m², Bodrum + 5 kattan oluşan 10 daireli lojman binası ve arsasını, kapalı zarf ve açık artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2.) İhalenin yapılacağı yer SİVAS PTT Başmüdürlüğü Sularbaşı Mah. Atatürk Cad. No:5 58102 SİVAS adresinde olup, telefon no: 0(346) 222 22 10 - 221 43 07 Faks: 0(346) 225 14 35 dir.

3.) İhale konusu taşınmazlara ait ihale şartnamesi ve sözleşme tasarısını içeren ihale dökümanı SİVAS PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğünden çalışma saatleri içerisinde incelenebilecek veya 50,00 TL karşılığında satın alınabilecektir.

4.) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen teklif mektubu ile birlikte, içeriği ihale şartnamesinde belirtilen 25.500,00TL.’lik geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ikametgah senedi,tebligat için adres beyanı,,tüzel kişilerde ise 2016 yılı içerisinde alınmış kayıtlı bulunduğu oda sicil belgesi, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli imza sirküleri, ihale dökümanı alındığına dair belge ile birlikte en geç ihale günü saat 14:30’a kadar Sivas PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğüne teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

5.) Satıştan doğacak giderler (Satış işlemleri ve bu işler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi resim, harç ve diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.

6.) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

7.) Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 05.01.2017 (Perşembe günü) ve saat 14:30’da Sivas PTT Başmüdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

8.) Taşınmaz malın muhammen bedeli KDV hariç 850.000,00 TL olup, geçici teminat miktarı 25.500,00 TL dir.

9.) Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta yada dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR