İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Fotoğraf makinası ve aksesuarları satın alınacaktır

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01082831
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE VATAN 14.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
201911008
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Topkapı Yerleşkesi: Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı Yolu Sk. No:9 Zeytinburnu / İSTANBUL
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

FOTOĞRAF MAKİNASI VE AKSESUARLARI TEMİNİ İHALESİ

İhale kayıt numarası: 201911008

 1. İdarenin
  1. İhale Dokümanının Görülebileceği ve İhalenin Yapılacağı Yer: İstinye Üniversitesi – Topkapı Yerleşkesi- Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı Yolu Sk. No:9 Zeytinburnu / İSTANBUL
  2. Telefon ve faks numarası: 0850 283 60 00 / 0212 481 36 88
  3. İhaleye çıkan birim: Satın Alma Direktörlüğü
  4. Elektronik posta adresi: satinalma@istinye.edu.tr
 2. İhale konusu malın
  1. İhale Türü: Açık İhale Usulü
  2. İhale Konu İşin Niteliği, Miktarı ve Kapsamı: Üniversite’nin Radyo, Televizyon, Sinema ve Yeni Medya bölümleri fotoğraf derslerinde kullanılmak üzere 10’ar adet Dijital Fotoğraf Makinesi, Fotoğraf Makinesi Lensleri, Reflektör temini yapılacaktır.
  3. Malzeme Teslim Tarihi: 29.11.2019
  4. Geçici Teminat: Bir yıllık sözleşme teklif bedelinin en az yüzde üçü oranında veya yüzde altıyı geçmeyecek geçici teminat mektubu istenmektedir.
  5. Kısmi Teklif: Verilemez.
  6. İşin/Hizmetin Yapılacağı Yerleşkeler: Topkapı Yerleşkesi: Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı Yolu Sk. No:9 Zeytinburnu / İSTANBUL
  7. İhale Tarihi ve Zarfların Kabul Tarihi(Son Teslim Tarihi) : 21.11.2019 / 15:00
  8. İhale dokümanları ücretsiz olarak web sayfasından veya ilanda belirtilen adresten temin görülebilir, temin edilebilir, fakat katılımcılar ihale doküman bedelini ödemek zorundadır. İhale doküman bedeli; Üniversite’nin banka hesabına firma adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek, Hesap Adı: İstinye Üniversitesi, Banka: FIBABANKA Şube: Merkez Şube, IBAN: TR24 0010 3000 0000 0011 9432 14 hesaba 600 (altıyüz) TL olarak yatırılmalıdır, ödemeye ilişkin dekont zarf içerisinde sunulmak zorundadır.
  9. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun kararına itiraz edilemez.
 3. İhaleye
  1. Katılma şartları ve istenilen belgeler:
 • İdari ve Teknik Şartname
 • Sözleşme Taslağı
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Faaliyet Belgesi Fotokopisi
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • İmza Sirküleri Fotokopisi
 • SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge
 • Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge
 • Birim Fiyat Teklifi
 • Katılımcı Birim Fiyat Teklif Mektubu
 • Geçici Teminat (Varsa)
 • İhale Doküman Satın Alındı Dekontu
 • Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge
 • Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dokümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi gerekmektedir.
  1. Gerekli dokümanların temini: https://www.istinye.edu.tr/tr/ihaleler/fotograf-makinasi-temin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR