TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Turhal Belediyesi'ne ait 80 tonluk kantar ve büronun satış ve kiraya verme ihalesi yapılacaktır

TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yunus Emre Mahallesi Buğday Hapanı yanında bulunan 80 tonluk kantar K.D.V Dahil 15.000,00 TL muhammen bedel üzerinden satılacaktır.Celal (Tapuda Osman Gazi) Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 71 ada 36 parsel üzerinde bulunan site işhanı 2’inci kat 142 numaralı büro 2.100,00 TL 1 yıllık muhammen üzerinden 1 yıl süre kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Turhal Belediyesi Encümen Toplantı Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI


1- İdarenin
a) Adı : Turhal Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 60300 Turhal – TOKAT
c) Telefon – Faks Numarası : 3562751031/214 – 3562761156

2- a) Mülkiyeti Belediyemize ait Yunus Emre Mahallesi Buğday Hapanı yanında bulunan 80 tonluk kantar K.D.V Dahil 15.000,00 TL muhammen bedel üzerinden Turhal Belediyesince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile satış ihalesine çıkarılacaktır.
b) Mülkiyeti Belediyemize ait Celal (Tapuda Osman Gazi) Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 71 ada 36 parsel üzerinde bulunan site işhanı 2’inci kat 142 numaralı büro 2.100,00 TL 1 yıllık muhammen üzerinden 1 yıl süre ile Turhal Belediyesince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile kira ihalesine çıkarılacaktır.

3- a) İhalenin Yapılacağı yer : Turhal Belediyesi Encümen Toplantı Odası
b) Tarihi ve Saati : 27/06/2019 – 10:00

4- İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler
a) Özel Şahıslar; b) Tüzel Kişilikler
- Kanuni ikametgâh - Siciline kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi.
- İmza beyannamesi - İmza sirküsü
- Nüfus cüzdanı fotokopisi ( T.C kimlik numaralı) - Nüfus cüzdanı fotokopisi ( T.C kimlik numaralı
- Tebligat Adres Beyanı - Tebligat Adres Beyanı
- Sicil Gazetesi

c) Geçici teminat belgesi
d) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname

5- Satışı yapılacak taşınmazın, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. maddesinin 4. bendinin (r) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır.

6- Geçici teminat miktarı;
— İhaleye girmek isteyen istekliler taşınmazların muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 25. maddesi uyarınca en az % 3 tutarında geçici teminatı nakit veya limit dahili banka teminat mektubu olarak ihale saatine kadar belediyeye yatırılacaktır.

7- İhaleden doğacak kanuni kesintiler, İlan bedeli, tellallık harcı, damga vergisi ve diğer harçlar müşteriye aittir.

8- Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir.

10- İhaleye ait şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde temin edilecektir.

11- Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR